Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 0 | FileSize: 0.16 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Vật Lý 12: CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ. Công thức Vật lý 12 các chương, tài liệu hữu ích cho các bạn đang học 12 và các bạn ôn thi tốt nghiệp, đại học. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-vat-ly-12-chuong-iv-dao-dong-va-song-dien-tu-bilztq.html

Nội dung


  1. CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 1. Dao động điện từ * Điện tích tức thời q = q0cos(t + ) q q0 * Hiệu điện thế (điện áp) tức thời u   cos(t   )  U 0cos(t   ) CC  * Dòng điện tức thời i = q’ = -q0sin(t + ) = I0cos(t +  + ) 2  * Cảm ứng từ: B  B0cos(t    ) 2 1 Trong đó:   là tần số góc riêng LC T  2 LC là chu kỳ riêng 1 là tần số riêng f 2 LC q0 I 0   q0  LC q0 I L  0   LI 0  I 0 U0  C C C q2 1 1 * Năng lượng điện trường: Wđ  Cu 2  qu  2 2 2C 2 q0 cos 2 (t   ) Wđ  2C 2 1 2 q0 sin 2 (t   ) * Năng lượng từ trường: Wt  Li  2 2C * Năng lượng điện từ: W=Wđ  Wt
  2. 2 1 1 q0 1 2 2 W  CU 0  q0U 0   LI 0 2 2 2C 2 Chú ý: + Mạch dao động có tần số góc , tần số f và chu kỳ T thì Wđ và Wt biến thiên với tần số góc 2, tần số 2f và chu kỳ T/2 + Mạch dao động có điện trở thuần R  0 thì dao động sẽ tắt dần. Để duy trì dao động cần cung cấp mạch một năng lượng suất: cho có công  2C 2U 0 2 U 2 RC P  I 2R  R 0 2 2L + Khi tụ phóng điện thì q và u giả m và ngược lại + Quy ước: q > 0 ứng với bản tụ ta xét tích điện dương thì i > 0 ứng với dòng điện chạy đến bản tụ mà ta xét. 2. Sự tương tự giữa dao động điện và dao động cơ Đại lượng Đại lượng Dao động điện Dao động cơ điện cơ x” +  2x = 0 q” +  2q = 0 x q
  3. 1 k  v i  LC m x = Acos(t + ) q = q0cos(t + ) m L v = x’ = -Asin(t + i = q’ = -q0sin(t + 1 k C ) ) v i A2  x 2  ( ) 2 q0  q 2  ( ) 2 2 F u   µ R W=Wđ + Wt W=Wđ + Wt Wđ = 1 mv2 12 Wt = Li Wđ Wt (WC) 2 2 q2 1 kx2 Wt = Wđ = Wt Wđ (WL) 2 2C 3. Sóng điện từ Vận tốc lan truyền trong không gian v = c = 3.108m/s Máy phát hoặc máy thu sóng điện từ sử dụng mạch dao động LC thì tần số sóng điện từ phát hoặc thu được bằng tần số riêng của mạch. v Bước sóng của sóng điện từ    2 v LC f Lưu ý: Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax và C biến đổi từ CMin  CMax thì bước sóng  của sóng điện từ phát (hoặc thu)
  4. Min tương ứng với LMin và CMin Max tương ứng với LMax và CMax
552465

Tài liệu liên quan


Xem thêm