Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (Cotimex Danang)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 26 | FileSize: 0.25 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (Cotimex Danang). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng trong thời gian tới.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong--e2l8tq.html

Nội dung


973092

Tài liệu liên quan


Xem thêm