Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
of x

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa. Nội dung của bản tóm tắt trình bày cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường dạy nghề, thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá và biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-luan-van-thac-si-quan-tri-kinh-doanh-phat-trien-doi-ngu-giang-vien-tai-t-mvgbuq.html

Nội dung


HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

NGÔ PHƯƠNG THÚY

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60.34.01.02

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2013

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VŨ MINH TRAI

Phản biện 1: TS. NGUYỄN HOÀNG YẾN
Phản biện 2: TS. NGUYỄN XUÂN VINH

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

11 giờ 15’ ngày 02 tháng 11 năm 2013

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xã hội hiện đại, tất cả các quốc gia đều coi con người là mục đích và
động lực cho sự phát triển. Nguồn lực quan trọng cho sự phát triển trong bối cảnh
các nguồn lực tự nhiên ngày càng khan hiếm là nguồn lực con người (nguồn nhân
lực). Vì lẽ đó, các quốc gia đều quan tâm đến nguồn nhân lực qua chiến lược phát
triển giáo dục và đào tạo. Giáo dục nói chung và giáo dục dạy nghề Việt Nam nói
riêng, hiện nay đã và đang thu được những thành quả quan trọng về mở rộng quy
mô, đa dạng hoá các hình thức giáo dục và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường.
Song với xu thế hội nhập, việc mở cửa thị trường tạo ra sự chuyển dịch lao động
giữa các nước, đòi hỏi mỗi quốc gia càng phải chú ý đến việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, hướng tới xuất khẩu lao động qua đào tạo và làm việc ở những lĩnh
vực cao. Để thực hiện được có hiệu quả định hướng trên, mỗi quốc gia cần đặc biệt
quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao tại các
Trường dạy nghề.
Trong quyết định số: 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về “Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020” đã chỉ
rõ giải pháp “Phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tại
các Trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm dạy nghề ” là một trong hai giải pháp
đột phá đổi mới và phát triển dạy nghề ở Việt Nam.
Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp (CĐNCN) Thanh Hoá là một trong các
trường được thành lập đầu tiên theo quyết định số 1985/QĐ-BLĐTBXH ngày
29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH trên cơ sở nâng cấp từ trường Kỹ thuật
Công nghiệp Thanh Hoá (thành lập năm 1961), trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hoá.
Trường CĐNCN Thanh Hoá là cơ sở đào tạo nghề với bề dày truyền thống 50 năm
đào tạo nghề, đội ngũ giảng viên (ĐNGV) của nhà trường không ngừng phát triển về
số lượng và chất lượng. Tuy nhiên nhằm để phục vụ tốt hơn cho thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì đội ngũ giảng viên của nhà
trường còn nhiều bất cập như: Số lượng giảng viên của trường còn thiếu, chưa đáp

2

ứng được sự tăng trưởng về quy mô đào tạo của nhà trường; trình độ giảng viên
không đồng đều và nhìn chung còn thấp, khả năng nghiên cứu khoa học, khả năng tự
học, tự bồi dưỡng của đội ngũ giảng viên mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn
nhiều hạn chế; cơ cấu đội ngũ giảng viên chưa đồng bộ, nhiều khoa, nhiều bộ môn
lực lượng giảng viên còn quá mỏng. Hơn nữa với sự phát triển như vũ bão của khoa
học công nghệ (KHCN) trên thế giới, các máy móc thiết bị ra đời đã ngày càng phong
phú đa dạng và hiện đại hơn, điều này đã gây khó khăn trong việc tiếp cận và vận
dụng công nghệ trong giảng dạy đối với đội ngũ giảng viên nghề. Thêm vào đó cũng
như các cơ sở giáo dục khác, nhà trường hiện cũng đang chịu tác động khắc nghiệt
của qui luật cạnh tranh về tuyển sinh và đào tạo trong điều kiện kinh tế thị trường. Do
vậy, nhiệm vụ sắp tới nhất thiết cần phải phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường
đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, và chuẩn về chất lượng.
Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “ Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao
đẳng nghề Công nghiệp Thanh hoá ” đã được lựa chọn làm nội dung nghiên cứu
cho luận văn Thạc sỹ nhằm góp phần giải quyết vấn đề cấp bách nói trên.

2. Tình hình nghiên cứu
Trong những năm gần đây, vấn đề về phát triển nguồn nhân lực đã thu hút
không ít sự quan tâm các nhà quản lý, các nhà khoa học, đặc biệt các nhà nghiên cứu,
các viện các trường đại học… Đã có rất nhiều công trình khoa học được công bố trên
các sách báo, tạp chí, yêu cầu về phương hướng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực
và sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội. Chẳng hạn:
- Tác giả Lê Thị Ái Lâm và tác giả Trần Văn Tùng: “Phát triển nguồn nhân lực
thông qua giáo dục và kinh nghiệm Đông Á”.
- Tác giả Kiều Thanh Uy “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Công
nghệ Hà Nội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường trong bối cảnh mới”, năm bảo
vệ 2012.
- Tác giả Lê Thị Mỹ Linh: “Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ
và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế”, năm bảo vệ 2009.

3

- Tác giả Trịnh Thị Mai: “Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Đại
Nam giai đoạn (2013 – 2015)”, năm bảo vệ 2011.
- Tác giả Chu Hương Giang: “Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ
giảng viên của Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh giai đoạn (2013 - 2015)”,
năm bảo vệ 2007.
- Tác giả Bùi Quốc Việt: “Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy tại Trường Đại
học Sư phạm Kĩ thuật Nam Định”, năm bảo vệ 2012.
Ngoài ra có các bài đăng trên các báo, tạp chí như bài viết của Ths. Phạm Xuân
Thu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề về “Phát triển đội ngũ
giáo viên dạy nghề góp phần đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”, tạp
chí tuyên giáo số 7 năm 2012. Tuy nhiên những kết quả được nghiên cứu về nguồn
nhân lực mới chỉ đề cập tới những vấn đề chung của nguồn nhân lực, và mới chỉ từng
bước giải quyết tháo gỡ những khó khăn trước mắt của những vấn đề cơ bản này.
Nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung trong những năm gần
đây đã được đề cập đến nhiều, còn nguồn nhân lực trong lĩnh vực dạy nghề nói riêng
lại ít được đề cập đến. Kế thừa có chọn lọc những thành tựu của các tác giả đi trước,
luận văn tập trung phân tích luận giải những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn đang
đặt ra trong quá trình phát triển đội ngũ giảng viên trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề
ở các Trường Cao đẳng nói chung và phát triển đội ngũ giảng viên tại Trường
CĐNCN Thanh Hóa nói riêng là cần thiết và không trùng lặp với các công trình đã
công bố trước đây.

3. Mục tiêu nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu như sau:
- Khái quát hóa và phát triển những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực
trong tổ chức nói chung và phát triển đội ngũ giảng viên (ĐNGV) trong các Trường
Cao đẳng dạy nghề nói riêng.
- Phân tích đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên của
Trường CĐNCN Thanh Hoá những năm qua.
- Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của trường Cao
đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá trong thời gian tới.

1106336

Tài liệu liên quan


Xem thêm