of x

Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 6 | Lần xem: 60 | Page: 21 | FileSize: 3.85 M | File type: PDF
60 lần xem

Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn. Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép giúp sinh viên nắm được các kiến thức trọng tâm của môn học như khái niệm, phân loại, bản phẳng chịu lực, cầu thang có chiếu nghỉ tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tom-tat-bai-giang-mon-hoc-ket-cau-be-tong-cot-thep-2-ket-cau-cau-thang-be-tong-c-dam8tq.html

Nội dung

tailieumienphi giới thiệu đến các bạn thư viện Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh TuấnTài liệu Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn thuộc danh mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi kientrucxaydung đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 21 trang , thuộc file PDF, cùng thể loại Bê tông cốt thép, Kết cấu bê tông cốt thép, Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép, Đồ án bê tông cốt thép, Bài tập kết cấu bê tông cốt thép, Vật liệu xây dựng : Tóm tắt bài giảng môn học Kết cấu bê tông cốt thép 2: Kết cấu cầu thang bê tông cốt thép giúp sinh viên nắm được những kiến thức trọng điểm của môn học như khái niệm, phân loại, bản phẳng chịu lực, cầu thang có chiếu nghỉ tự do,, kế tiếp là Mời những bạn cùng tham khảo, nói thêm là 1/04/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP, kế tiếp là HCM TS, cho biết thêm NGUYỄN HỮU ANH TUẤN TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT 2 KẾT CẤU CẦU THANG BTCT Thời lượng: 5 tiết KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI Bề rộng bản thang: bảo đảm yêu cầu di chuyển, thoát hiểm; 1, bên cạnh đó 1 ¸ 1, ngoài ra 6 m, ko nên nhỏ hơn 850 mm, bên cạnh đó Chiều rộng bậc: 250 ¸ 300 mm,còn cho biết thêm Chiều cao bậc: 150 ¸190 mm, thêm nữa Số bậc trong một vế: £ 12, nói thêm là Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 1 1/04/2015 KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI: 1, ngoài ra Theo hình dáng cầu thang 2, nói thêm là Theo sự làm việc của kết cấu cầu thang: - bản chịu lực theo phương dọc chiều dài thang - bản chịu lực theo phương ngang chiều rộn
1/04/2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM TS. NGUYỄN HỮU ANH TUẤN TÓM TẮT BÀI GIẢNG MÔN HỌC KẾT CẤU BTCT 2 KẾT CẤU CẦU THANG BTCT Thời lượng: 5 tiết KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI Bề rộng bản thang: đảm bảo yêu cầu đi lại, thoát hiểm; 1.1 ¸ 1.6 m, không nên nhỏ hơn 850 mm. Chiều rộng bậc: 250 ¸ 300 mm. Chiều cao bậc: 150 ¸190 mm. Số bậc trong một vế: £ 12. Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 1 1/04/2015 KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI: 1. Theo hình dạng cầu thang 2. Theo sự làm việc của kết cấu cầu thang: - bản chịu lực theo phương dọc chiều dài thang - bản chịu lực theo phương ngang chiều rộng thang 3. Cũng theo sự làm việc của kết cấu cầu thang: - không có dầm limon (cầu thang dạng bản chịu lực) - có dầm limon KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 2 1/04/2015 KHÁI NIỆM CHUNG – PHÂN LOẠI BẢN PHẲNG CHỊU LỰC THEO CHIỀU DỌC Chú ý cấu tạo cốt thép tại các góc gãy Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 3 1/04/2015 BẢN PHẲNG CHỊU LỰC THEO CHIỀU DỌC Một số sơ đồ cầu thang 2 vế thường gặp q1 q2 BẢN PHẲNG CHỊU LỰC Một số trường hợp bố trí gối đặc biệt Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 4 1/04/2015 BẢN PHẲNG CHỊU LỰC Cầu thang 3 vế: trường hợp bản chiếu nghỉ làm việc 2 phương Vế 1 & 3 Vế 2 BẢN PHẲNG CHỊU LỰC Cầu thang 3 vế: trường hợp bản chiếu nghỉ làm việc 2 phương Cốt thép vế 1 & 3 Cốt thép vế 2 Staircase Design v1_NgHuuAnhTuan 5 ... - tailieumienphi.vn 973379

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm