Tổ chức sự kiện phần 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 53 | Page: 11 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Tổ chức sự kiện phần 2. Trong một thời gian ngắn phải thiết kế ra một chương trình khá hoàn hảo. Không chỉ đơn thuần là mình lồng tên của công ty lên từng sản phẩm mà phải làm sao cho sản phẩm ấy được sống trong sự chiêm ngưỡng của khách hàng.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/to-chuc-su-kien-phan-2-iu6wtq.html

Nội dung


 1. 2.1. Ý tưởng "Trong một thời gian ngắn phải thiết kế ra một chương trình khá hoàn hảo. Không chỉ đơn thuần là mình "lồng" tên của công ty lên từng sản phẩm mà phải làm sao cho sản phẩm ấy được "sống" trong sự chiêm ngưỡng của khách hàng"... 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 13
 2. 2.1. Mục đích "Trong một thời gian ngắn phải thiết kế ra một chương trình khá hoàn hảo. Không chỉ đơn thuần là mình "lồng" tên của công ty lên từng sản phẩm mà phải làm sao cho sản phẩm ấy được "sống" trong sự chiêm ngưỡng của khách hàng"... 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 14
 3. 2.1. Ngân sách Kế hoạch ngân sách (Budget plans) Chỉ ra kế hoạch ngắn hạn để tạo lợi nhuận và quan trọng để so sánh kết quả đạt được với kế hoạch. Xác định được mục tiêu phấn đấu. Dự báo được sản phẩm, doanh thu, chi phí căn cứ trên các dữ liệu thu thập từ thị trường và phân tích dữ liệu qua các năm trước. Xác định được lượng vốn và nguồn vốn. Trình bày và giải thích để tìm kiếm sự hỗ trợ và tham gia. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 15
 4. Tài chính NHÂN SỰ Có đủ vốn? Vốn loại nào BẤT ĐỘNG SẢN (đầu tư/nợ)? TÀ NGUYÊN TÀIINGUYÊN ĐÁNH GIIÁ ĐÁNH G Á CNTT (IT) Tình trạng ngâm vốn? (so với chi-thu) PHÂN PHỐI TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH = TRỤ CỘT NGÂN SÁCH = TRỤ CỘT 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 16
 5. Mô hình tài chính KIIỂMSOÁT K ỂM SOÁT CHI PHÍ/LỢIITỨC CHI PHÍ/LỢ TỨC TRẢ LƯƠNG TRẢ LÃI NỢ VAY TRẢ LÃI NỢ VAY MUA NGUYÊN THU HỒIIVỐN THU HỒ VỐN VẬT LIỆU ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHẤU HAO TÀIICHÍÍNH TÀ CH NH MÔ HÌÌNH MÔ H NH ĐẦU TƯ MỚI DỰ BÁO LƯU LƯỢNG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG TRẢ CỔ PHẦN TIIỀNMẶT T Ề N MẶT DỰ KIẾN LỜIILỖ DỰ KIẾN LỜ LỖ ĐÓNG THUẾ BẢNG CÂN ĐỐIITHU CHI BẢNG CÂN ĐỐ THU CHI BÁO CÁO QUỸ SỬ DỤNG BÁO CÁO QUỸ SỬ DỤNG TRẢ NỢ 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 17
 6. 2.2. Lập kế hoạch Chương trình nghị sự Những người tham gia Điều kiện vật chất 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 18
 7. 2.2. Lập kế hoạch Có một lý thuyết chung ở Mỹ cho rằng cứ mỗi giờ sự kiện đòi hỏi phải mất từ 5 đến 10 giờ lập kế hoạch tổ chức. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 19
 8. Kế hoạch là gì? Bản hướng dẫn: cho ai đó thực hiện việc gì đó trong một giai đoạn đã định với một nguồn vốn 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 20
 9. Tính dự phòng Kế hoạch là dự kiến hành động, nhưng không là chính hành động. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 21
 10. CÁC YÊU CẦU KẾ HOẠCH Dựa trên các dữ liệu. Đủ thông tin cần thiết. Lập luận có mạch lạc. Hỗ trợ các mục tiêu. 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 22
 11. 2.2. Thông tin nội dung AI? WHO CÁIGÌ? WHAT Ở ĐÂU? WHERE KHI NÀO? WHEN THẾ NÀO? HOW 3/6/2007 Dr LuuKiemThanh/luukiemthanh@yahoo.com 23
440152