Tổ chức hội thảo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 29 | FileSize: 1.40 M | File type: PPT
of x

Tổ chức hội thảo. Nhu cầu hội thảo: Sự kiện và bối cảnh kinh tế. Sự quan tâm của doanh nghiệp. Tham khảo các chương trình đã chạy. Xác định thống nhất chủ đề hội thảo, đối tượng tham gia. Lên kế hoạch địa điểm tham quan quanh chủ đề hội thảo. Phục vụ nhu cầu khách tham dự hội thảo. Đón tiếp đại biểu. Nhận name card – hướng dẫn ký tên. Điều khiển dẫn chương trình hội thảo.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/to-chuc-hoi-thao-r431tq.html

Nội dung


 1. Tổ chức hội thảo ch Quy trình thực hiện
 2. Nghiên cứu – khảo sát Nghiên Nhu cầu hội thảo 1. Sự kiện và bối cảnh kinh tế - Sự quan tâm của doanh - nghiệp
 3. Nghiên cứu khảo sát Nghiên Tham khảo các chương trình đã - chạy Họp -
 4. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình Xác định thống nhất chủ đề 1. hội thảo, đối tượng tham gia
 5. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình SLOGAN - TOPIC - Nội dung chính
 6. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 2. Thời gian, địa điểm
 7. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 3. Kinh phí
 8. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 4. Dự kiến đơn vị phối hợp
 9. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 5. Danh sách đại biểu - chuyên gia
 10. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 6. Kịch bản chương trình hội thảo
 11. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 7. Soạn nội dung bài phát biểu chính
 12. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 8. Hoàn chỉnh tài liệu hội thảo
 13. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 9. Danh mục tham luận
 14. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 10. Lên kế hoạch địa điểm tham quan quanh chủ đề hội thảo
 15. Chuẩn bị cho hội thảo Chu In tài liệu 1.
 16. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 2. Gửi thư mời – thông báo
 17. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 3. Mời MC – Phiên dịch
 18. Chuẩn bị hội thảo Chu 4. Địa điểm tổ chức
 19. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 5. Thiết bị cho phòng hội thảo
 20. Chuẩn bị hội thảo Chu 6.Những nhân tố bổ trợ
669913