Tổ chức hội thảo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 29 | FileSize: 1.40 M | File type: PPT
of x

Tổ chức hội thảo. Nhu cầu hội thảo: Sự kiện và bối cảnh kinh tế. Sự quan tâm của doanh nghiệp. Tham khảo các chương trình đã chạy. Xác định thống nhất chủ đề hội thảo, đối tượng tham gia. Lên kế hoạch địa điểm tham quan quanh chủ đề hội thảo. Phục vụ nhu cầu khách tham dự hội thảo. Đón tiếp đại biểu. Nhận name card – hướng dẫn ký tên. Điều khiển dẫn chương trình hội thảo.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/to-chuc-hoi-thao-r431tq.html

Nội dung


 1. Tổ chức hội thảo ch Quy trình thực hiện
 2. Nghiên cứu – khảo sát Nghiên Nhu cầu hội thảo 1. Sự kiện và bối cảnh kinh tế - Sự quan tâm của doanh - nghiệp
 3. Nghiên cứu khảo sát Nghiên Tham khảo các chương trình đã - chạy Họp -
 4. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình Xác định thống nhất chủ đề 1. hội thảo, đối tượng tham gia
 5. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình SLOGAN - TOPIC - Nội dung chính
 6. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 2. Thời gian, địa điểm
 7. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 3. Kinh phí
 8. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 4. Dự kiến đơn vị phối hợp
 9. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 5. Danh sách đại biểu - chuyên gia
 10. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 6. Kịch bản chương trình hội thảo
 11. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 7. Soạn nội dung bài phát biểu chính
 12. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 8. Hoàn chỉnh tài liệu hội thảo
 13. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 9. Danh mục tham luận
 14. Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 10. Lên kế hoạch địa điểm tham quan quanh chủ đề hội thảo
 15. Chuẩn bị cho hội thảo Chu In tài liệu 1.
 16. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 2. Gửi thư mời – thông báo
 17. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 3. Mời MC – Phiên dịch
 18. Chuẩn bị hội thảo Chu 4. Địa điểm tổ chức
 19. Chuẩn bị cho hội thảo Chu 5. Thiết bị cho phòng hội thảo
 20. Chuẩn bị hội thảo Chu 6.Những nhân tố bổ trợ
669913