Tiểu luận: Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 49 | Page: 14 | FileSize: 0.30 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận: Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới vừa qua (1986-2012) đã đạt được nhiều thành tựu phát triển khả quan. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng các loại nông sản đều tăng, nổi bật nhất là sản lượng lương thực đều tăng với tốc độ cao từ năm 1989 đến nay. Nông nghiệp ngày càng có nhiều đóng góp tích cực hơn vào tiến trình phát triển, hội nhập của kinh tế cả nước vào nền kinh tế toàn cầu. .... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-tim-hieu-chinh-sach-hop-vang-trong-nong-nghiep-nong-thon-o-viet-nam-xvk3tq.html

Nội dung


Tiểu luận Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam Trang 1 / 14 I. PHẦN MỞ ĐẦU 1.Đặt vấn đề: Nền kinh tế Việt Nam trong hơn 20 năm Đổi mới vừa qua (1986-2012) đã đạt được nhiều thành tựu phát triển khả quan. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng các loại nông sản đều tăng, nổi bật nhất là sản lượng lương thực đều tăng với tốc độ cao từ năm 1989 đến nay. Nông nghiệp ngày càng có nhiều đóng góp tích cực hơn vào tiến trình phát triển, hội nhập của kinh tế cả nước vào nền kinh tế toàn cầu. Thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như quá trình CNH-HĐH đất nước theo định hướng XHCN đều khẳng định tầm vóc chiến lược của vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính vì vậy, Đảng ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Nhà nước ta luôn chú trọng đổi mới các cơ chế ,chính sách ,trợ cấp cho nông nghiệp ,các chính sách chuyển đổi và phát triển nông thôn cũng hết sức đa dạng, và tạo ra sự khác biệt lớn về nông thôn và nông nghiệp ở nước ta hiện nay Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ thể).Sự hỗ trợ này có thể được thể hiện dưới các hình thức: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ Ngân sách Nhà nước (cấp vốn, góp vốn, bảo lãnh vay…); hoặc Miễn hoặc bỏ qua một khoản thu lẽ ra phải nộp cho Nhà nước (ví dụ miễn, giảm thuế, phí…); hoặc Trang 2 / 14 Nhà nước mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hoá (trừ cơ sở hạ tầng chung) với giá có lợi cho doanh nghiệp hơn bình thường; hoặc Nhà nước thanh toán tiền cho một đơn vị tài trợ hoặc yêu cầu các đơn vị ngoài Nhà nước thực hiện một trong các hoạt động nói trên theo cách như Nhà nước làm (mà bình thường không đơn vị tư nhân nào, với các tính toán về lợi ích thương mại thông thường, lại làm như vậy). Cùng với nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi các qui định và chính sách liên quan đến nông nghiệp, mục đích của báo cáo này là tăng cường sự hiểu biết về các chính sách nông nghiệp Việt Nam Nổi bật trong các chính sách trợ cấp của nhà nước ta cho nông nghiệp nông thôn Việt Nam,có tác động rất lớn tới nông nghiệp và thương mại ,đang được rất nhiều nhà hoạch định chính sách quan tâm là chính sách hộp vàng.Để hiểu rõ hơn về chính sách này,nhóm em tiến hành nghiên cứu đề tài:Tìm hiểu chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam.Kết quả nghiên cứu đề tài hy vọng sẽ giúp được mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về các chính sách hộp vàng cũng như các chính sách của chính phủ đối với nền nông nghiệp nước nhà 2. Mụctiêunghiêncứu: Hiểuđượcthếnàolàchínhsáchhộpvàng Biếtđượcthựctếápdụngchínhsáchhộpvàngtrongnôngnghiệpnôngthônnướcta Nhữngcảitiếnmàchínhsáchhộpvàngmanglạicũngnhưnhữnghạnchếcòntồntại Trang 3 / 14 II.NỘI DUNG A, Một số khái niệm cơ bản 1.Trợ cấp hộp vàng là gì? Chi trực tiếp cho các chương trình hạn chế sản xuất trong tình trạng cung vượt cầu.Các hỗ trợ thuộc “chương trình phát triển” gồm: trợ cấp đầu tư, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đầu vào cho người nghèo, người có thu nhập thấp, nông dân ở các vùng khó khăn…CS này không yêu cầu phải cam kết cắt giảm nhưng cũng không khuyến khích. Thế nào là chương trình phát triển Là quá trình sử dụng ngân sách của chính phủ, của các tổ chức trong và ngoài nước để hỗ trợ cho quá trình phát triển thông qua các giải pháp đầu tư tăng cường năng lực vật chất và nhân lực để các vùng, các địa phương các nhóm xã hội có cơ hội phát triển nhanh và bền vững. •Khắc phục những thất bại của thị trường •Phát huy tác động ngoại ứng tích cực : giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên •Tạo điều kiện cho nhóm dễ bị tổn thương (người nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, tàn tật...) có cơ hội phát triển. •Nền kinh tế xã hội thường có những rủi ro xảy ra (thiên tai, dịch bệnh) •Các vùng kinh tế phát triển không đều : nguồn lực của các vùng kinh tế không giống nhau. 2. Chính sách hộp vàng trong nông nghiệp nông thôn Việt Nam Hiện nay chính phủ nước ta cũng đã ban hành nhiều chính sách nằm trong chính sách hộp vàng như hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ lãi suất, hộ trỡ cho người có thu nhập thấp, hỗ trợ đầu vào cho người nghèo…. Các chính sách hỗ trợ cho người nghèo Chính sách hỗ trợ lãi suất cho người nghèo Trang 4 / 14 Các hộ gia đình nghèo, thuộc diện chính sách sẽ được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Thời gian được hưởng ưu đãi từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/12/2011. Theo quyết định do Thủ tướng ban hành hôm 6/5, mức hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng chính sách sẽ là 4% một năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế tại Ngân hàng Chính sách xã hội thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện lớn hơn 4%/năm. Ngoài ra, các đối tượng chính sách còn được hỗ trợ toàn bộ lãi suất vay đối với các khoản vay tại ngân hàng thuộc các chương trình có lãi suất đang thực hiện nhỏ hơn hoặc bằng 4% mỗi năm thì được áp dụng lãi suất vay mới 0% một năm). Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký quyết định - 6/5/2009. Như vậy, tiếp theo các chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay để phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ lãi suất cho vay mua sắm máy móc, thiết bị..., Nhà nước tiếp tục chủ trương kích cầu, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội với việc hỗ trợ lãi suất các khoản vay của người nghèo và đối tượng chính sách. Theo quy định, khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất phải sử dụng vốn đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng, chi trả đầy đủ và đúng hạn tiền gốc và lãi tiền vay (nếu có) Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 13/NĐ-CP về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, đến nay các địa phương đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Cụ thể, đến hết tháng 8, ngân sách trung ương đã tạm cấp kinh phí cho các địa phương 725 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; 342 tỷ đồng để hỗ trợ người thuộc hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh, sinh viên mua thẻ bảo hiểm y tế; 6.284 tỷ đồng thực hiện cải cách tiền lương... Trang 5 / 14 ... - tailieumienphi.vn 738283

Tài liệu liên quan


Xem thêm