Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án xây dựng quán ăn Đại Dương Quán

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 6 | Page: 32 | FileSize: 0.39 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án xây dựng quán ăn Đại Dương Quán. Tiểu luận Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Dự án xây dựng quán ăn “Đại Dương Quán” trình bày tổng quan về dự án đầu tư, phân tích tình hình kinh tế - xã hội tổng quát, phân tích thị trường sản phẩm dịch vụ của dự án, phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức kinh doanh, phân tích tài chính dự án.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-thiet-lap-va-tham-dinh-du-an-dau-tu-du-an-xay-dung-quan-an-dai-duong-q-l9y7tq.html

Nội dung


 1. LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay con người tồn tại chủ yếu với 3 mục tiêu chính: ăn – mặc – ở. Điều đó cho thấy rằng con người phấn đấu từ “ăn no, m ặc ấm” đã phấn đấu đến lên thành “ăn ngon, mặc đẹp” nhu cầu cần ăn uống là cần thiết không thể thiếu. Ăn để sống, để tồn tại, để làm việc tạo ra của cải vật chất cho xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu m ạnh. Nhu cầu thưởng thức món ăn ngày m ột phong phú và đa dạng, người ta không chỉ m uốn ăn những món ngon mà họ còn muốn thưởng thức cả những món ăn m ới lạ và tốt cho sức khỏe. Qua đó ta thấy kinh doanh quán ăn, nhà hàng luôn là nhu cầu cần được đáp ứng của nhiều người sau thời gian lao động, học tập vất vả. Tuy nhiên, hiện trên địa bàn t hành phố Long Xuyên có rất ít quán ăn hay nhà hàng chuyên về Hàu, và có chăng cũng chỉ là những quán ăn đại trà nên chỉ đáp ứng một phần nào đó nhu cầu của khách hàng, Những món ăn chuyên về Hàu ngày phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy vậy, hiện t ại trên địa bàn thành phố Long Xuyên chỉ có rất ít quán ăn chuyên chế biến từ Hàu.Nắm bắt được nhu cầu đó, ý tưởng xây dựng quán ăn được hình thành và hứa hẹn sẽ đem lại những hiệu quả tài chính và kinh tế xã hội. Với những kiến thức đã học về thiết lập và thẩm định dự án cũng như được sự chỉ bảo của ThS Phạm Bảo Thạch, nhóm chúng tôi đã quyết định lựa chọn đề tài Dự án xây dựng quán ăn “Đại Dương Quán” cho bài tiểu luận của nhóm m ình.
 2. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 MỤC LỤC LỜ I NÓ I ĐẦU CHƯƠ NG I: T NG Q UAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................................. 5 Ổ 1.1. Mục tiêu của dự án ............................................................................................. 5 1.2. Tóm tắt dự án...................................................................................................... 5 1.3. Xác định phạm vi dự án ...................................................................................... 5 CHƯƠ NG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ H Ộ I T NG Q UÁT ....... 6 Ổ 2.1. Kinh tế ................................................................................................................ 6 2.2. Hướn g phát triển................................................................................................. 6 CHƯ Ơ NG III: PHÂN TÍC H THỊ TRƯỜ NG SẢN PHẨM DỊC H VỤ CỦA DỰ ÁN7 3.1. Thông tin nhu c ầu, t hị hiếu................................................................................. 7 3.2. Thông tin khách hàng......................................................................................... 7 3.3. Đánh giá môi trườn g .......................................................................................... 7 3.4. Phân tích SWOT ................................................................................................. 8 CHƯ Ơ NG IV: PH ÂN TÍCH KỸ THUẬT, CÔ NG NGHỆ VÀ TỔ CH ỨC SẢN XUẤT KINH DO ANH.................................................................................................... 8 4.1. Phân tích, lựa chọn địa điểm, đất đai, x ây dựn g................................................. 8 4.2. Tổ chức nhân sự ............................................................................................... 15 4.3. Đào tạo và khen thưởn g.................................................................................... 11 4.4 Tiến độ triển khai thực hiện dự án ...................................................................14 4.5 Phân tích về kỹ thuật công nghệ .......................................................................15 CHƯƠ NG V: PHÂN TÍCH TÀI C HÍNH ................................................................... 17 5.1. Dự k iến doanh thu ............................................................................................ 17 5.2. Dự k iến chi phí sản xuất và dịch v ụ ................................................................. 17 5.3. Dự tr ù lãi lỗ và cân đối thu chi của dự án đầu tư ............................................. 19 5.4. Kế hoạch khấu hao của dự án..........................................................................19 5.5. Kế hoạch trả nợ vay ngân h àn g của dự án ........................................................ 21 5.6. Cân đối dòn g tiền của dự án đầu tư .................................................................. 21 CHƯƠ NG VI: ĐÁNH G IÁ DỰ ÁN ............................................................................ 22 2
 3. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 6.1. Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án ............................................................. 22 6.2. Phân tích độ nhạy của dự án ............................................................................. 23 6.3. Lợi ích về kinh tế xã hộ i................................................................................... 24 CHƯƠ NG VII: TỔ CHỨC Q UẢN LÍ DỰ ÁN .......................................................... 25 7.1. Nhữn g công việc trong quá trình thực hiện dự án ............................................ 25 7.2. Quản trị thông tin dự án .................................................................................... 27 7.3. Quản trị chất lượng thi côn g công trình ........................................................... 28 7.4. Quản trị rủi ro sửa chữa.................................................................................... 28 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 29 PHỤ LỤC BẢN CÂU HỎI KHẢO SÁT THỊ T RƯ ỜNG..............................................30 3
 4. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 DANH M ỤC BẢNG Bảng 4.1. Đánh giá thông số chọn địa điểm dự án. .......................................................... 8 Bảng 4.2. Ch i phí các hạn g m ục đầu tư ban đầu............................................................. 10 Bảng 4.3. Cơ cấu tổ chức - bố trí côn g việc.................................................................... 13 Bảng 4.4.. Bản g dự toán tiền lươn g nhân viên................................................................ 14 Bảng 4.5. Phân bố công việc........................................................................................... 15 Bảng 5.1. Dự tính doanh thu ........................................................................................... 19 Bảng 5.2. Bản g chi ph í hoạt độn g c ủa dự án .................................................................. 17 Bảng 5.3. Dự trù lãi lỗ ..................................................................................................... 18 Bảng 5.4. Bản g tính khấu hao trang thiết bị của dự án .................................................. 19 Bảng 5.5.Bản g tính khấu hao phần cơ sở hạ tần g ban đầu c ủa dự án ............................. 19 Bảng 5.6. Bảng tính khấu hao tổng thể của dự án...........................................................20 Bảng 5.7. Lịch trả nợ ngân hàng ..................................................................................... 20 Bảng 5.8. Báo cáo ngân lưu danh nghĩa theo ph ươn g pháp trực tiếp ............................. 25 Bảng 6.1. Bảng thời gian hoàn vốn không theo giá trị tiền tệ..........................................22 Bảng 6.2. Phân tích biến số ngày hoạt động trong năm t ác động đến NPV(TIP) danh nghĩa..................................................................................................................................23 Bảng 6.3. Phân tích độ nhạy hai chiều..............................................................................23 Bảng 7.1. Công việc trong quá trình thực hiện dự án.......................................................24 Bảng 7.2. Lịch t rình dự án................................................................................................25 DANH M ỤC SƠ ĐỒ No table of figures entries found. DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ quán ăn ................................................................................................... 9 4
 5. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 CHƯƠN G I: TỔNG QU AN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.Mục ti êu của dự án  Mục tiêu kinh tế:  Thu hồi vốn trong thời gian ngắn và đạt lợi nhuận.  Ý tưởng dự án kinh doanh m ới tại địa phương  Tạo ra lợi nhuận và thỏa mãn ham m uốn kinh doanh  Mục tiêu xã hội:  Có ý nghĩa đối với sức khỏe của khách hàng. Thõa m ãn một phần nào đó nhu cầu tiêu dùng.  Làm phong phú nét văn hóa ẩm t hực Việt Nam  Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hang  Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng  Tạo cơ hội việc làm cho người lao động. 1.2.Tóm tắt dự án - Tên quán: Đại Dương Quán - Ngành nghề kinh doanh: ăn uống - Vị trí trong ngành: quán ăn gia đình - Quán ăn có diện tích: 100 + Diện tích bếp: 35 + Diện tích cửa hàng: 42 Với 42 diện tích cửa hàng sẽ sắp xếp được 10 bộ bàn ghế, mỗi bộ có 1 bàn và 6 ghế. Nhà hàng sẽ trang trí thoáng mát tạo sự khác biệt bằng cách sử dụng nhiểu cây hoa và trái cây trong nhà hàng. - Thời gian thi công xây dựng: 30/05/2014 - Thời gian khai trương: 30/07/2014  Dịch vụ cung cấp: Đại Dương Quán ra đời nhằm cung cấp cho khách hàng các m ón ăn chế biến từ hải hàu, đảm bảo chất dinh dưỡng và hấp dẫn. Các món ăn được cung cấp theo thực đơn. Ngoài ra, quán ăn còn tư vấn về dinh dưỡng từ các món nhằm để phù hợp với mọi đối tượng, tạo cho khách sự hài lòng tuyệt đối. 1.3. Xác định phạm vi dự án Xác định và kiểm soát các công việc thuộc về dự án và phải thực hiện đảm bảo dự án kết thúc thành công. Mục đích của việc xác định phạm vi sẽ:  Giúp cải tiến sự chính xác về thời gian, chi phí và tài nguyên.  Giải thích qui trình lập kế hoạch phạm vi và những tuyên bố về dự án. Hiểu tầm quan t rọng của phạm vi và điều khiển thay đổi phạm vi để tránh vượt quá phạm vi. 5
 6. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỔNG QUÁT 2.1. Kinh tế Là một thành phố trẻ ở đồng bằng sông Cửu Long với số dân khoảng 360000 người (số liệu trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu tư tỉnh An Giang), Long Xuyên không chỉ là trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh mà còn là trọng điểm kinh tế của vùng. Trong năm 2013, thành phố đạt m ức tăng trưởng GDP là 9,12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng (Thương mại – Dịch vụ: 75,17%, Công nghiệp – xây dựng: 22,93%, Nông nghiệp: 1,89%); thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng; thu ngân sách đạt 547,309 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,5%/0,5%, đào tạo nghề đạt 105,7%, giải quyết việc làm đạt 118,4%... Trong năm 2014, UBND thành phố phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%. Trong đó khu vực thương m ại dịch vụ tăng 13,2%; công nghiệp – xây dựng 7,5%; nông nghiệp 0,2%. GDP bình quân đạt 79,6 triệu đồng/người/năm; thực hiện tốt công tác phát triển và quản lý đô thị, hoàn thành các công trình trọng điểm ; đảm bảo ASXH, giảm hộ nghèo (0,3-0,35%), đào tạo nghề cho 3.400 người, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động. Phát triển tốt nguồn nhân lực; tiếp tục ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong tình hình lạm phát và suy giảm kinh tế. Với thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,8 lần so với cả nước, thuộc loại khá.Chính điều này ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân, cũng như trong việc tiêu dùng các sản phẩm dịch vụ, t rong đó có m ột phần không nhỏ là dịch vụ ăn uống. 2.2. H ướng phát triển Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh. Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2015-2020; trong đó cần phát huy lợi thế của lĩnh vực thương mại-dịch vụ; tập trung xây dựng, nâng cấp, quy hoạch chợ, phát triển hệ t hống siêu thị, chỉnh trang chợ đầu mối từng bước văn minh, hiện đại; làm đầu mối trọng điểm kinh tế của tỉnh và phục vụ các tỉnh lân cận, kể cả trung tâm của vùng. Phát triển thương m ại-dịch vụ, quan tâm thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp, chế biến và 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh. Với những chủ trương chính sách trên của địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP Long Xuyên góp phần cho dự án kinh doanh quán ăn hoạt động thuận lợi. 6
 7. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 CHƯƠ NG III: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA DỰ ÁN 3.1. Thông tin nhu cầu, thị hiếu Hàu là m ón ăn còn khá mới m ẽ tạo Long Xuyên. Hầu hết các quán ăn tại Long Xuyên chưa có m ón Hàu trên thưc đơn của mình. Trong khi có 57/100 người được hỏi, thì họ biết về con Hàu, và có 19/100 người muốn thưởng thức món ăn này. Nhưng địa bàn TP Long Xuyên chưa có nơi nào cung cấp dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu của họ. 3.2. Thông tin khách hàng Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm này đa số có tuổi trên 32tuổi. Đây là lượng khách hàng có thu nhập ổn định. Với m ức lương >5tr đồng. 3.3.Đánh giá môi trường 3.3.1 Sự cạnh tranh giữa các quán ăn trong ngành: Nhu cầu càng lớn, thị trường càng rộng m ở thì càng có nhiều đối thủ nhảy vào để đáp ứng nhu cầu và tìm kiếm lợi nhuận. Vì thế trong lĩnh vực đáp ứng nhu cầu ăn uống thì sự cạnh tranh là rất gay gắt. Những quán ăn, nhà hàng có vị trí tốt, lâu năm , chiếm thị phần lớn ở thành phố Long Xuyên cũng tạo ra khó khăn không hề nhỏ cho hoạt động của quán ăn Đại Dương. Vì thế, quán ăn Đại Dương cũng tìm cho m ình m ột phân đoạn thị trường khác và cũng giảm bớt sự cạnh tranh của các đối thủ; đó là những m ón ăn chuyên về hải sản, đặc biệt là các món được chế biến từ hào. Với nguyên liệu từ hào, đây là những món tương đối còn mới ở thị t rường Long Xuyên. 3.3.2. Đối thủ cạnh tranh tìm ẩn: - Kinh doanh lĩnh vực ăn uống nên không đòi hỏi nhiều vốn, vì thế nhiều người có thể nhảy vào. - Các nhà hàng, khách sạn, quán ăn lớn họ có nguồn lực nên dễ dàng tham gia vào. - Các món ăn dễ bị cửa hàng khác làm theo sau một thời gian. 3.3.3. Sức ép từ khách hàng. - Khách hàng đòi hỏi phải có vị t rí thuận lợi để họ dễ dàng đến, không gian phải gần gũi thân thiện tạo sự thoải mái và chất lượng phục vụ tốt. - Giá cả phải phù hợp tương quan với các quán ăn, cửa hàng khác. - Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm, nhất là các sản phẩm ăn uống. Các món ăn phải đảm bào vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngoài ra, các m ón ăn phải mới lạ và không ngừng cải tiến để khách hàng không bị nhàm chán khi sử dụng. 7
 8. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 3.4. Phân tích SWO T 3.4.1. Strengths-Điểm m ạnh - Không gian thoáng mát gần gũi thiên nhiên - Vị trí thuận tiện cho việc giao thông - Các món ăn mới lạ, hấp dẫn. - Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng đông. 3.4.2. Weaknesses-Điểm yếu - Nguồn vốn ban đầu còn thiếu - Quán ăn mới mở nên không có nhiều m ối quan hệ - Nguồn cung cấp nguyên liệu còn hạn chế. 3.4.3. Opportunities-Cơ hội - Nhu cầu ăn uống của con người ngày càng cao - Trên thị trường Long Xuyên chưa có nhiều cửa hàng, quán ăn chuyên về hải sản => sự cạnh tranh sẽ giảm 3.4.4. Threatens-Nguy cơ - Các món ăn m ới lạ nên nhiều người còn e ngại về sự an toàn và chất lượng - Kinh doanh mặt hàng ăn uống nên có nhiều sản phẩm thay thế. - Nguồn nguyên liệu không ổn định CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH 4.1. Phân tích, lựa chọn địa điểm, đất đai , xây dựng Mặt bằng dự án được thiết kế đảm bảo yêu cầu m ỹ quan. Vị trí giao thông thuận tiện. Qua tình hình nghiên cứu và khảo sát, chúng tôi xác định 2 địa điểm có thể triển khai dự án như sau: Địa điểm 1: 287/3 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên Địa điểm 2: 95/5 đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên Với 2 địa điểm này, chúng tôi lập bảng so sánh với các thông số, để tìm ra dự án khả dĩ nhất, cũng như phù hợp với dự án. 8
 9. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Bảng 4.1. Đánh giá thông số chọn địa điểm dự án. Các chỉ tiêu đánh giá H ệ số Địa điểm 1 Địa điểm 2 tương quan Điểm Điểm Điểm Điểm TS TS Chi phí t huê 1.5 8.5 12.75 7 10.5 Mật độ giao thông 2 8 16 9 18 An ninh 1 8.5 8.5 8.5 8.5 Khả năng mở rộng 1 8 8 9 9 Bãi đậu đổ xe KH 1 9 9 8 8 Diện tích phù hợp 2 9 18 9 18 Danh tiếng địa điểm 1 8 8 7 7 Khả năng cạnh tranh 0.5 8.5 4.25 8 4 Tổng cộng 10 67.5 84.5 65.5 83 Với các thông số trong bảng trên lựa chọn địa điểm 1 có lợi hơn cho dự án. Nên dự án sẽ chọn địa điểm 1 tại vị trí: Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên. Đoạn từ Nguyễn Thái Học đến Lê Hồng Phong (gần nhà hàng khách sạn Hòa Bình 1) Hình 4.1 Bản đồ địa điểm dự án 9
 10. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Bảng 4.2. C hi phí các hạng m ục đầu tư ban đầu (đơn vị tính: 1000 VNĐ) STT Hạng mục đầu tư Số lượng ĐVT Đơn giá Thành tiền DỤNG C Ụ 1 Bộ bàn ghế 10 Bộ 1500 15000 2 Chén 200 Cái 13 2600 3 Muỗng 50 Cái 5 250 4 Dụng cụ nấu ăn 3 Bộ 1000 3000 5 Tủ đựng thức ăn 1 Cái 3000 3000 6 Ly uống nước 50 Cái 12 600 7 Tủ lạnh 1 Cái 9000 9000 8 Khăn trải bàn 15 Cái 50 750 9 Dụng cụ đựng giấy, đũa, 15 Cái 25 375 muỗng 10 Mâm bưng thức ăn 5 Cái 50 250 11 Kệ đựng ly chén 1 Cái 3000 3000 12 Tivi 1 Cái 7000 7000 13 Máy quay sinh tố 2 Cái 1000 2000 14 Tiền lắp wifi 1 Cái 250 250 15 Đồng phục 22 Bộ 80 1760 16 Máy vi tính 1 Cái 5500 5500 17 Máy tính tiền 1 Cái 5000 5000 17 01 tủ quầy tính tiền 1 Cái 1500 1500 10
 11. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 19 Bảng hiệu 1 Cái 1500 1500 20 Bếp ga,… 2 Bộ 2000 4000 21 Tủ đông Alaska HB-890 1 Cái 11450 11450 22 Bể sục bọt khí+đế 1 Cái 1200 1200 23 Khác… 4000 Tổng 82985 C ẢI TẠO BAN ĐẦU 1 Tháo dỡ công trình cũ Lần 4000 2 Đá 4*6 3 Khối 260 780 3 Đá 2*3 2 Khối 450 900 4 Cát vàng 3 Khối 272 816 5 Gạch thẻ T unnel (8*18) 1000 Viên 0.82 820 6 Gạch ống 4 lỗ Tuynel 4000 Viên 0.95 3800 7 Xi măng ACIFA 16 Bao 91.5 1464 8 Gạch lót nền 50*50 240 Tấm 66 15840 9 S xây dựng Ø10 ắt 27 Cây 101 2727 10 S xây dựng Ø16 ắt 19 Cây 257 4883 11 Nhân công 480 Giờ 20 9600 Tổng 45630 TRANG TRÍ NỘ I THẤT 1 Vôi nền quét tường 30 Kg 6.9 207 2 Sơn tường KOVA loại 6 Thùng 1080 6480 25kg/thùng 3 Đèn chùm 1 Bộ 4325 4325 4 Đèn neon màu 6 Cái 135 810 5 Dây dẫn điện 160 Mét 4.9 784 11
 12. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 6 Laphong nhựa khổ 20cm 300 Mét 12.9 3870 7 Nhân công 96 Giờ 30 2880 Tổng cộng 19356 T NG CHI PHÍ Ổ 147971 Sơ đồ 4.1 Bố trí sơ bộ quán Sơ đồ 4.2. Mặt phí a trước quán 12
 13. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 4.2.T chức nhân sự ổ Bảng 4.3. Cơ cấu tổ chức - bố trí công việc STT Bộ phận Nhân sự Nhiệm vụ Chức vụ Số người 1 Quản lý Quản lý 01 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật - Lập kế hoạch, định hướng sự phát triển của quán ăn - Quản lý, điều phối công việc -Theo dõi thu chi hằng ngày 2 Sản xuất Bếp trưởng 01 Quản lý nguyên vật liệu, chế biến các món ăn, nghiên cứu các món mới Phụ bếp 02 Thực hiện các công đoạn chuẩn bị,vệ sinh phòng bếp, các dụng cụ nấu ăn 3 Phục vụ Nhân viên -Dọn dẹp cửa hàng 06 - Giới thiệu menu, phục vụ khách hàng - Giao hàng nếu có đơn đặt hàng - Ghi hóa đơn tính tiền 4 Bảo vệ Bảo vệ 01 Bảo vệ tài sản, trông xe cho khách hàng 13
 14. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Bảng 4.4. Bảng dự toán tiền lương nhân viên (đơn vị tính :1000 VNĐ/ tháng) Chỉ tiêu S lượng ố Tiền lương Thành tiền Quản lý 1 5000 5000 Bếp t rưởng 1 4500 4500 Phụ bếp 2 2500 5000 Phục vụ 6 1500 9000 Bảo vệ 1 3000 3000 Tổng 26500 4.3. Đào tạo và khen thưởng - Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt hơn. - Khen thưởng: ngoại trừ những đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, cửa hàng còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu. Biện pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm t ốt công việc. 4.4 T độ triển khai thực hiện dự án iến Thời gian thực hiện đầu tư từ lúc khởi công đến lúc hoàn t hành dự án khoảng 1 tháng cụ thể như sau: + Thời gian khảo sát địa bàn: khoảng 5 ngày. + Thời gian chuẩn bị các yếu tố : Thuê mặt bằng, chuẩn bị nguyên vật liệu, chọn nhà thầu thi công là 10 ngày. + Tiến hành xây dựng là 13 ngày, trong đó:  Cải tạo m ặt bằng ban đầu: 12 ngày  Cải tạo m ặt bằng ban đầu: 4 ngày  Trang trí nội thất: 1 ngày + Thời gian hoạt động dự trù của dự án là 5 năm . 14
 15. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Bảng 4.5. Phân bố công việc Stt Tên công việc Kí hiệu Thời gian Ghi chú CV (ngày) 1 Khảo sát địa bàn A 5 ngày Ngay từ đầu 2 Thuê mặt bằng, chuẩn bị B 10 ngày Sau hoạt động A nguyên vật liệu, chọn nhà thầu thi công 3 Cải tạo m ặt bằng ban đầu C 12 ngày Sau hoạt động B 4 Trang trí nội thất D 4 ngày Sau hoạt động B 8 ngày 5 Lắp đặt trang thiết bị E 1 ngày Sau công việc C Sơ đồ 4.3. Sơ đồ G IANTT Thời gian (ngày) Công việc 2 4 6 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 A B C D E 4.5. Phân tích về kỹ thuật công nghệ 4.5.1. Q uy trình bảo quản Cho vào bể sục có nước biển, để dùng dần trong vòng 01 ngày đầu tiên kể 0 từ khi nhận hàu. Từ ngày t hứ 2 trở đi, cho hàu vào tủ đông điều chỉnh nhiệt độ 0-6 C, có thể bảo quản được 4-5 ngày t iếp theo. Tuyệt đối không cho hàu sống tiếp xúc với nước ngọt . 4.5.2. Q uy trì nh chế biến Chà sạch vỏ hàu  lấy dao nhọn chọc thủng 1 lỗ nhỏ trên của con hàu  từ từ tách lưỡi dao vào miệng hàu rồi cậy ra  giữ lại vỏ dưới nếu chế biến các m ón 15
 16. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 hàu nướng. Hoặc dùng lưỡi dao hoặc kéo cắt đắt phần thịt hàu dính vào vỏ trên của con hàu nếu chế biến các món hàu còn lại. Chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y Tế số 1057- BYT/QĐ ngày 21 tháng 11 năm 1994 Giấy chứng nhận vệ sinh an Toàn thực phẩm do CỤC VỆ SINH AN TOÀN THƯC PHẨM T P Long Xuyên cấp. 4.5.3. Nguyên liệu Nguồn nguyên liệu được lấy từ nguồn nguyên liệu Hàu Long S ơn-Vũng Tàu. Được chuyên chở về Long Xuyên bằng xe ô tô. Vào thời điểm chiều tối, tránh nhiệt độ cao. Hàu được bảo quản trong thùng xốp có sục khí, chứa nước biển trong quá trình vận chuyển, tránh để Hàu bị chết, đảm bảo chất lượng Hàu được tốt nhất khi về đến Long Xuyên. 16
 17. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 CHƯƠN G V: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 5.1.Dự kiến doanh thu Doanh thu dựa trên khả năng cung ứng của quán ăn khi đi vào hoạt động chính thức 100% công suất Bảng 5.1. Dự tính doanh thu Bảng Dự tính doanh thu/ 1 tháng 5.1. Dự tính doanh thu - Lượt ăn 30.000VND/phần: 33 phần/ngày - Lượt ăn 50.000VND/phần: 20 phần/ ngày - Lượt ăn 150.000VND/phần: 13 phần/ngày - Doanh thu trung bình/ ngày: (30.000* 33+ 50.000*20+ 150.000*13)= 3.940.000VND - Số ngày: 30 ngày => Doanh thu/ 1 tháng: 3.940.000*30 ngày=118.200.000VND => Doanh thu/ năm: 1.418.400.000 VND 5.2. Dự kiến chi phí sản xuất và dịch vụ Chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm các chi phí như :  Tiền thuê đất khoảng 120.000.000 đồng/năm đầu tiên sau đó tiền thuê năm sau tăng lên theo tỷ lệ lạm phát hằng năm.  Chi phí điện nước chiếm khoảng 4% doanh thu mỗi năm  Chi phí lương cho nhân viên là 253,200,000 đồng/ năm đầu các năm tiếp theo tăng theo lạm phát  Chi phí m arketing chiếm 2%/doanh thu năm đầu từ năm t hứ hai chi phí market ing sẽ giảm còn 0,5% từ năm thứ 2  Chi phí bảo trì quán 0,5%/năm. Bảng 5.2. Bảng chi phí hoạt động của dự án (đơn vị tính: VNĐ) Năm thực hiện Khoản mục STT tính 1 2 3 4 5 Chi phí bảo 1 7.092.000 7.659.360 8.272.109 8.933.878 9.648.588 trì quán 2 Nguyên liệu 921.960.000 995.716.800 1.075.374.144 1.161.404.076 1.254.316.402 17
 18. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Chi phí 3 lương nhân 253.200.000 273.456.000 295.332.480 318.959.078 344.475.805 viên Chi phí 4 28.368.000 7.659.360 8.272.109 8.933.878 9.648.588 marketing Chi phí thuê 5 120.000.000 128.400.000 137.388.000 147.005.160 157.295.521 đất Chi phí điện 56.736.000 61.274.880 66.176.870 71.471.020 77.188.702 nước Tổng chi 6 phí hoạt 1.387.356.000 1.474.166.400 1.590.815.712 1.716.707.089 1.852.573.604 động 5.3.Dự trù lãi lỗ và cân đối thu chi của dự án đầu tư Trên cơ sở tính toán các số liệu về dự tính tổng doanh thu và chi phi từng năm của dự án ta có bảng dự trù lãi lỗ và cân đối thu chi như sau Bảng 5.3. Dự trù lãi lỗ Khoản STT 0 1 2 3 4 5 m ục tính Doanh 1 1.418.400.000 1531872000 1654421760 1786775501 1929717541 thu C hi phí 2 1.387.356.000 1.474.166.400 1.590.815.712 1.716.707.089 1.852.573.604 hoạt động 3 C hi phí 29.594.200 29.594.200 29.594.200 29.594.200 29.594.200 khấu hao Thu nhập trước 4 thuế và 1.449.800 28.111.400 34.011.848 40.474.212 47.549.736 lãi (E ) BIT C hi phí 5 8.286.376 6.602.545 4.682.977 2.494.670 0 lãi vay Thu nhập 6 trước -6.836.576 21.508.855 29.328.871 37.979.542 47.549.736 thuế 7 Kết 0 -6.836.576 0 0 0 chuyển lỗ 18
 19. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Thu nhập 8 -6.836.576 14.672.279 29.328.871 37.979.542 47.549.736 chịu thuế Thuế thu 9 0 3.668.070 7.332.218 9.494.885 11.887.434 nhập 10 lãi ròng 0 11.004.209 21.996.653 28.484.656 35.662.302 5.4. Kế hoạch khấu hao của dự án Chúng tôi sử dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng. Có nghĩa là, m ức khấu hao được trích ra hàng năm bằng nhau trong suốt thời kì khấu hao của dự án. Cụ thể như sau: Bảng 5.4. Bảng tí nh khấu hao trang thiết bị của dự án (đơn vị tính: VNĐ Khoản m ục tính 0 1 2 3 4 5 Giá trị đầu kỳ 82.985.000 66.388.000 49.791.000 33.194.000 16.597.000 KH trong kỳ 16.597.000 16.597.000 16.597.000 16.597.000 16.597.000 Khấu hao lũy kế 16.597.000 33.194.000 49.791.000 66.388.000 82.985.000 Giá trị cuối kỳ 82.985.000 66.388.000 49.791.000 33.194.000 16.597.000 0 Giá trị thanh lý 20.550.000 19
 20. Dự án “ Quán Ăn Đại Dương” Nhóm 08 Bảng 5.5.Bảng tính khấu hao phần cơ sở hạ tầng ban đầu của dự án (đơn vị tính: VNĐ) Khoản mục 0 1 2 3 4 5 tính G iá trị đầu kỳ 64.986.000 51.988.800 38.991.600 25.994.400 12.997.200 KH trong kỳ 12.997.200 12.997.200 12.997.200 12.997.200 12.997.200 Khấu hao lũy kế 12.997.200 25.994.400 38.991.600 51.988.800 64.986.000 G iá trị cuối kỳ 64.986.000 51.988.800 38.991.600 25.994.400 12.997.200 0 G iá trị thanh lý 3.871.200 Bảng 5.6. Bảng tính khấu hao tổng thể của dự án (đơn vị tính: VNĐ) Khoản mục 0 1 2 3 4 5 tính Giá trị đầu kỳ 147.971.000 118.376.800 88.782.600 59.188.400 29.594.200 KH trong kỳ 29.594.200 29.594.200 29.594.200 29.594.200 29.594.200 Khấu hao lũy kế 29.594.200 59.188.400 88.782.600 118.376.800 147.971.000 Giá trị cuối kỳ 147.971.000 118.376.800 88.782.600 59.188.400 29.594.200 0 Giá trị thanh lý 24.421.200 20
943543

Tài liệu liên quan


Xem thêm