Tiểu luận: Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Holcim Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 64 | Page: 22 | FileSize: 1.06 M | File type: PDF
of x

Tiểu luận: Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Holcim Việt Nam. Đề tài Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty Holcim Việt Nam nhằm giới thiệu chung về công ty Holcim Việt Nam, thực trạng đào tại công ty Holcim Việt Nam. Vấn đề tồn tại trong đào tạo của công ty Holcim Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tieu-luan-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-holcim-viet-nam-bdm7tq.html

Nội dung


 1. TR ỜNG ĐẠIH M THÀNH P Ố H CHÍMI Ư ỌC Ở H Ồ NH KH ĐÀ TẠ SAUĐẠ H C OA O O I Ọ TÊN ĐỀTÀ CÔNG TÁ ĐÀ TẠ NGU NHÂN L C TẠ CÔNG TYXIMĂ I: C O O ỒN Ự I NG HOLCIM V NA IỆT M MÔN: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC GVHD: TS. VŨ VIỆT HẰNG LỚP MBA12B – NH ÓM 2 DANH SÁCH NHÓM 1. VÕ VĂN DŨNG 2. PHẠM TRẦN QUỐC ĐẠI 3. ĐẶNG THỊ TRÚC ĐÀO 4. VŨ QUỐC THUẦN 5. LẠI THỊ THƯƠNG TPHCM , THÁNG 05 NĂM 2013
 2. M ỤC LỤC 1. LỜI G IỚI THIỆ U ......................................................................................................... 1 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG HOLCIM VIỆ T NAM ................................... 1 2.1. Giới thi ệu về tập đoàn Holci m trên thế giới: ............................................................... 1 2.2 Giới thi ệu về công ty xi măng Hol cim Việt Nam: ....................................................... 2 2.3 Sơ đồ phòng nhân s ự của công ty:................................................................................... 4 2.4 Chính sách v ề đào t ạo của công t y:............................................................................ 6 2.5 Cơ cấu n hân s ự của công t y: ..................................................................................... 6 3. THỰC T RẠNG ĐÀO T ẠO TẠI CÔNG TY:................................................................. 8 3.1 Mục tiêu đao tạo của công t y .................................................................................... 8 3.2 Quy trình đào tạo ..................................................................................................... 8 3.3 Nhu cầu đào tạo: .................................................................................................... 11 3.4 Kế hoạch đào tạo ( Trai ning Plan) ........................................................................... 11 3.5 Chi phí đào t ạo: ..................................................................................................... 12 3.6 Các hình t hức đào t ạo: ............................................................................................ 13 3.7 Các hình th ức đào t ạo: ............................................................................................ 14 3.8 Đánh gi á kết quả đào tạo: ....................................................................................... 16 3.9 Ràng buộc đào t ạo.................................................................................................. 18 4 VẤN ĐỀ TỒN TẠI T RONG ĐÀO T ẠO TẠI CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM ......................................................................................................................... 18 4.1 Chi phí đào t ao: ..................................................................................................... 18 4.2 Tài liệu học tập: ..................................................................................................... 18 4.3 Biện pháp ràng b uộc đào tạo ................................................................................... 19 5 .GIẢI PHÁP: ............................................................................................................... 19 5.1 Chi phí đào t ạo: ..................................................................................................... 19 5.2 Tài liệu đào tạo: ..................................................................................................... 19 5.3 Ràng buộc đào t ạo: ................................................................................................ 19 6. KẾT LUẬN ................................................................................................................. 20 M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 3. 1 1. LỜI GIỚI THIỆU Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác t uyển dụng với mong muốn xây dự ng được đội ngũ nhân sự trình độ cao.Tuy nhiên, bên cạnh công t ác tuyển dụng thì công tác đào tạo nguồn nhân lự c cho công ty cũng góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong công ty. Do đó, để tìm hiểu về thự c trạng đào tạo tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay nhóm quyết định chọn đề tại tìm hiểu về thực trạng đào tạo t ại công ty Xi Măng Holcim Việt Nam . Là một công ty đa quốc gia hiện có m ặt trên hơn 70 quốc gia trên toàn t hế giới, công ty Holcim luôn có định hướng xây dựng một văn hóa t ập trung vào phát triển con ngư ời.Vậy công ty đã xây dựng m ột hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lự c như thế nào?Trong tình trạng kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực b ất động sản.Vậy nhữ ng khó khăn đó có ảnh hưởng gì đến chính sách cũng như thực trạng đào tạo của công ty hay không?Chúng t a sẽ tìm hiểu trong đề tài tiểu luận này. 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM 2.1. Giới th iệu về tập đoàn Ho lcim trên thế giới: Holcim, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất và cung cấp xi măng, cốt liệu bê t ông, bê tông và các dịch vụ khác liên quan đến xây dựng. Hiện nay Holcim đã có mặt tại hơn 70 quốc gia. M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 4. 2 2.2Giới thiệu về công ty xi măng Ho lcim Việt Nam: Holcim Việt Nam, thành viên của tập đoàn Holcim, là một trong những công ty cung cấp xi măn g và bê tông thư ơng phẩm hàng đầu tại miền nam Việt Nam. Holcim Việt Nam, tiền thân là Công Ty Xi Măng Sao Mai được thành lập vào tháng 2 năm 1994 là công ty liên doanh giữ a t ập đoàn Holcim và Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, nay là Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam. T háng 8 năm 2008, Holcim Việt Nam đã tái đăng ký theo qui định của Luật Doanh Nghiệp như là một công ty trách nhiệm hữu hạn với 2 thành viên là Tổng Công ty Công nghiệp Xi M ăng Việt Nam và Tập đoàn Holcim với tỉ lệ vốn điều lệ là 35% và 65%. Nhữ ng cột mốc phát triển của công ty: Tháng 12/1993: Thành lập liên doanh Tháng 2/1994: Duyệt giấy phép đầu tư Tháng 1/1997 Vận hành trạm nghiền Cát Lái Tháng 5/1998 Hòn Chông sản xuất tấn xi m ăng đầu t iên Tháng 11/1998 Nhà máy Hòn Chông hoạt động Tháng 4/2002 Đổi tên thành Holcim Vietnam M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 5. 3 Giữa năm 2002 Đưa nhà máy đóng bao Hòn Chông vào hoạt động Tháng 2/2003 Được cấp CC ISO 9001:2000 Tháng 12/2004 Được cấp CC ISO 14001:1996 Giữa năm 2005 Vận hành T rạm nghiền Thị Vải Tháng 10/2008 Tiếp nhận Trạm Xi Măng Hiệp Phư ớc Hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay có thể chia làm 3 lĩnh vực: Xi măng, Bê tông tươi thương phẩm, Geocycle ( Giải pháp đồng xử lý chất thải). Trong đó bao gồm: + 01 nhà máy xi măng nằm ở huyện Kiên Lương t ỉnh Kiên Giang + 01 trạm xi măng tại Cát Lái + 01 trạm xi măng t ại Thị Vải + 01 trạm nghiền tại Hiệp Phước + 11 trạm bê tông tại khu vực TPHCM, 01 trạm tại Long Đức t ỉnh Đồng Nai, 01 trạm tại Thị Vải Nhà máy X Măng HònChông i M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 6. 4 Trạm bê tông Cát Lái 2.3 S ơ đồ phòng nhân sự của công ty: Hình bên dư ới là sơ đồ tổ chứ c của công ty trong đó bộ phận nhân sự được xem như là bộ phận hỗ trợ ( Support Unit). Phòng nhân sự được chia làm 04 mảng chính: M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 7. 5 2.3.1Nhân sự điều hành công việc hành chính ( Operat ion): Quản lý nhân sự tại các khu vực nhà m áy của công ty. Đây là phòng vận hành của bộ phận nhân sự giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý nhân sự như : giờ công, lương, chế độ phụ cấp, chính sách nhân sự… 2.3.2Bộ phận tuyển dụng ( Talent A cquistion): Nhận yêu cầu tuy ển dụng từ các phòng ban. Nhu cầu tuyển dụng này được có thể được lên kế hoạch từ trư ớc hoặc đột xuất để đáp ứng nhu cầu nhân lự c của tổ chức. Sau khi yêu cầu tuyển dụng được xét duyệt, bộ phận nhân sự sẽ tiến hành đăng tuyển, sàn lọc, phỏng vấn sau đó ký hợp đồng. Quy trình phỏng vấn thư ờng sẽ qua nhiều vòng. Cơ bản sẽ theo các bước sau: + Bước 1: Kiểm tra kỹ năng tiếng Anh kèm theo bài test trí tuệ( thường là T ST) . + Bước 2: Phỏng vấn trự c tiếp với nhân sự . + Bước 3: Phỏng vấn trự c tiếp với trư ởng bộ phận trực tiếp báo cáo. 2.3.3Bộ phận đào tạo ( Talent Development): Khảo sát nhu cầu đào tạo, đư a ra m ục tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo, chi phí đào tạo. Thự c hiện công việc đào t ạo , lưu trữ thông tin cũng như đánh giá kết quả đào tạo. 2.3.4Bô phận thông tin và t ạo động lự c cho nhân viên ( Information and Employee Energy ): Khảo sát động lực làm việc của nhân viên và đưa ra những chính sách để nâng cao động lự c làm việc cho toàn bộ nhân viên. M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 8. 6 2.4 Chính sách về đào tạo của công ty: Công ty Xi Măng Holcim Việt Nam thúc đẩy một văn hóa doanh nghiệp tập trung vào hiệu quả và khả năng làm việc của mỗi cá nhân. Cự u tổng giám đốc của tập đoàn Holcim đã có phát biểu rằng: "There are three areas where we have to keep investing in: OH&S, innovation and development of people.“ CE Markus Akerman, November 2008. T ạm dịch là“ Có ba lĩnh O vực chúng ta phải luôn đầu tư vào là an toàn, cải tiến và phát triển con ngư ời”. Tổng giám đốc Markus Akerm an. Đào tạo và phát triển con ngư ời đã trở thành văn hóa của công ty: + Xây dự ng một văn hóa tập trung vào phát triển con ngư ời: ới nhữ ng dự án mang tính chiến lư ợc nhằm thu hút và giữ chân những cá nhân có năng lực thực sự; xây dự ng và phát triển tiềm lự c lãnh đạo để sẵn sàng cho nhữ ng thay đổi cần thiết trong tương lai; tạo động lự c và truyền cảm hứng cho sự sáng t ạo và phát triển tối đa của mỗi nhân viên. + Tạo cơ hội học tập và phát triển cho t ất cả các cá nhân với hình thức đào t ạo trên công việc thự c t ế, huấn luyện bởi cấp quản lý trực t iếp, đào tạo chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng m ềm, chương trình phát triển cho các quản lý cấp trung và quản lý cấp cao, chư ơng trình luân chuyển nhân lự c toàn khu vự c và toàn cầu. 2.5 Cơ cấu nhân sự của công ty : Tổng số nhân viên: 1459 người. Về giới tính: Nhân viên nam: 1221 ngư ời chiếm 84 % Nhân viên nữ: 238 ngư ời chiềm 16 % Về bằng cấp: Sau đại học: 2% Đại học: 39% Cao đẳng/ T rung cấp: 46% Trung học phổ thông: 9% M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 9. 7 Dưới trung học phổ thông 3% Trình độ nư ớc ngoài 2% Số năm thâm niên bình quân: 6 năm Tuổi bình quân: 32 tuổi. Ta thấy về giới tính nam giới chiếm đa số trong công ty bởi vì hoạt động chính của công ty là sản xuất. Về bằng cấp, không có sự chênh lệch lớn giữ a ngư ời có bằng đại học và trên đại học so với ngư ời có bằng cao đẳng, trung cấp. Điều này thể hiện công ty tối đa hóa đư ợc việc tuy ển quá nhiều lao động nghề để vận hành sản xuất, bảo trì sử a chữa. Thay vào đó công ty tập trung vào đội ngũ quản lý, giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Về số năm làm việc bình quân của công ty là 6 năm đã thể hiện rõ việc công ty giữ chân được rất nhiều nhân viên ở lại với anh. Điều này thể hiện rõ nhất ở khối sản xuất ( manufacturing) có nghĩa là thời gian gắn bó trung bình của khối này còn cao hơn. Còn ở khối nhân sự , bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật thì thời gian gắn bó ngắn hơn. Tỷ lệ nam nữ trong công ty ( số liệu cuối năm 2012) M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 10. 8 Số liệu bằng cấp của nhân viên trong công ty ( cuối năm 2012) 3. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY: 3.1 Mục tiêu đao tạo của công ty Trong chiến lược của công ty thì con người là nền tảng cơ bản nhất. Do đó muốn thự c hiện đư ợc chiến lược này cần phải nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực. Do đó đào tạo nguồn nhân lực cho công ty luôn đi kèm trong mọi hoạt động chiến lư ợc trong hiện t ại và tương lại. Mục tiêu là nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn của nhân viên.Từ đó, giúp cải thiện năng suất và hiệu quả công việc. 3.2 Quy trình đào tạo Công ty ban hành quy trình về đào t ạo quy định cụ thể: M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 11. 9 Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo của tổ chức kết hợp với các kỹ năng mà công ty muốn phát triể cho nhân viên và hướng phát triển của nhữ ng kỹ năn g đó. Bước 2: Xác định nhu cầu đào tạo: Khảo sát trực t iếp nhân viên sau đó phân tích dữ liệu. Sau đó thảo luận trực tiếp với trưởng bộ phận ( line manager) để quyết định thứ tự ưu t iên đào tạo. Bước 3: Quyết định chi phí đào tạo: Chi phí đào t ạo được tính toán trong kế hoạch tài chính ( Financial Plan) của công ty. Sau đó đư ợc duyệt bởi giám đốc nhân sự và tổng giám đốc. M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 12. 10 Bước 4: Thự c t hi kế hoạch đào t ạo: Triển khai thự c hiện đào tạo cho nhân viên theo kế hoạch. Bước 5: Đánh giá đào tạo: Quá trình đánh giá kết quả đào tạo dự a trên nhữ ng phản hồi của học viên sau khóa học và kết quả thực tế trong công việc. Việc lấy ý kiến phản hồi đư ợc thực hiện ngay sau khi khóa học kết thúc ( theo m ẫu bên dưới). M ột số chương trình đào tạo ( LDP, SDP…) việc đánh giá kết quả đào tạo thực tế thì dựa trên các “ Báo cáo kết quả công việc” được báo cáo bởi ngư ời học và duyệt bởi trưởng bộ phận ( theo mẫu bên dưới). N goài ra còn có đánh giá thông qua bài kiểm tra, phỏng vấn trự c tiếp… Bước 6: Lưu hồ sơ đào tạo: Hồ sơ đào t ạo được lưu trữ lại để làm cơ sở xét điều kiện thăng tiến cho nhân viên. M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 13. 11 3.3 Nhu cầu đào tạo: 3.3.1 Xác định nhu cầu đào tạo: Bộ phận đào t ạo sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ nhân viên. Quá trình khảo sát thường được tiến hành vào đầu năm . Nội dụng của bảng khảo sát bao gồm việc đánh giá về kỹ năng của nhân viên, lự a chọn kỹ năn g m uốn phát triển. Bộ phận đào t ạo thu thập các bảng đánh giá đó và t hực hiện phân tích dữ liệu để phân loại ra các kỹ năng cần đào tạo. 3.3.2 Lự a chọn thứ tự ưu tiên: Bộ phận đào tạo sẽ gửi thông t in về các kỹ năng đào tạo, các khóa đào tạo cần thiết để phát triển các kỹ năng đó. Thông tin này thể hiện chi tiết về các khóa đào tạo cho từng nhân viên trong bộ phận. Sau đó trư ởng bộ phận sẽ xem xét và gửi thông tin lại cho bộ phận nhân sự. Cuối cùng, giữa bộ phận đào t ạo và trưởng bộ phận sẽ họp lại để thống nhất về việc lựa chọn các thứ tự ư u tiên đào tạo ví dụ như : học khóa nào trư ớc, ai sẽ là người học trước… 3.4 Kế hoạch đào tạo ( Training Plan) 3.4.1 Soạn thảo kế hoạch đào tạo: Kế hoạch đào t ạo sẽ được bộ phận đào tạo đào tạo soạn thảo ra. Tr ong kế hoạch đào tạo phải thể hiện rõ các thông tin: Bộ phận, tên chương trình đào tạo, người được đào tạo, thời gian của từng khóa đào t ạo, chi phí của khóa đào tạo… 3.4.2 Cập nhật và điều chỉnh kế hoạch đào tạo: Kế hoạch đào t ạo phải được theo dõi và cập nhật m ỗi tháng, có xem xét lại nếu tiến trình của đào t ạo cần phải điều chỉnh để đạt đư ợc kết hoạch đề ra. No. Department in formation Training courses information Cost No.of Pax Duration Total trainin g Sit e Dept Sub Dept Course Tit le Details of Course Title Name of Part icipants Cente r Registration (Hours) cost 3 HRS 1 Tu Anh 48 110.6 HCMC TA 92000 Leaders hip Development Program M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 14. 12 3.5 Chi ph í đào tạo: Chi phí đào tạo được t ính toán bởi bộ phận đào tạo và có sự xét duy ệt của giám đốc nhân sự và t ổng giám đốc. Tất cả chi phí về đào tạo được cập nhật lên hệ thống quản lý bằng phần mềm của công ty (SAP). Bộ phận đào tạo lấy các thông tin đó tập hợp thành một file excel để tất cả mọi nhân viên có thể truy cập để theo dõi. Chi phí đào tạo được cập nhật hằng tháng và có sự xem xét để đảm bảo chi phí không vư ợt dự toán. Số liệu về chi phí đào tạo của tất cả bộ phận năm 2012 ( đơn vị : 1.000USD) Số liệu về chi phí đào tạo của tất cả bộ phận đến tháng 4 năm 2013( đơn vị: 1.000.000 V ND) M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 15. 13 3.6 Các hình thức đào tạo: 3.6.1 Đào tạo hội nhập: Nhân viên gia nhập công ty sẽ được đào t ạo ban đầu ( Induction Training) trong thời gian 2 ngày. INDUCTION SCHEDULE NO. CONTENT S CHEDULE DURATION PIC Notes 20- Oct 1510 1 Welcome new employee 07:30 - 07:45 15 Training Nhun g Vu, Oan h Huynh 2 Holcim Vietnam O verview - Value 07:45- 08:15 & Miss ion 30 HR Ai Khan h T Tran 3 Training and Development 08:15 - 08:35 20 Training Oan h Huynh 4 Our O peration Proc ess 08:35 - 09:15 40 CL Management Du y Pha m Break 09:15 - 09:30 15 5 Our Mark et 09:30 - 10:10 40 S& M Quo c V Nguyen 6 HR Operat ion 10:10 - 11:50 100 Operation Hoa Le, Tho Nguyen Lunch 11:50 - 13:00 60 7 NTH init iati ves 13:00 - 13:30 30 Talent project Nh ung Vu 8 Take pictures & Deliver Helmets 13:30 - 13:45 20 Training Oan h Huynh 9 IT Service & IT Secur ity 13:45 - 15:05 80 IT Da t Tru ong Break 15:05- 15:15 15 10 ISO Awareness 15:15 - 15:45 30 ISO Phuong Pha n 11 Subt ainable Development 15:45 - 16:30 45 SD Anh Tup Nguyen, Truc TT N guyen 12 Closing 16:30 - 16:35 10 Training Oan h Huynh 550 21- Oct 540 1 OHS Induc tion 1 07:40 - 09:10 90 Safety Quoc Quan , Cuong Ng uyen Break 09:10 - 09:20 10 2 OHS Induc tion 2 09:20 - 11:00 100 Safety Quoc Quan , Cuong Ng uyen 3 Safety Tour 11:00 - 12:00 60 Manufactur ing Trie u L Hu ynh Lunc h 12:00 - 13:00 60 4 OHS Induc tion 3 13:00 - 14:30 90 Safety Quoc Quan , Cuong Ng uyen Break 14:30 - 14:40 10 5 OHS Induc tion 4 14:40 - 15:35 55 Safety Quoc Quan , Cuong Ng uyen 6 OHS Induc tion 5 15:35 - 16:35 60 Safety Quoc Quan , Cuong Ng uyen 7 Closing 16:35 - 16:40 5 Training Oan h Huynh 3.6.1 Đào tạo qua công việc ( On the job training): Nhân viên được giao một kế hoạch đào tạo cụ thể với mục tiêu đào tạo cụ thể. Nhân viên thực hiện công việc theo kế hoạch với sự hướng dẫn và phân công công việc của giám sát trực tiếp.Việc đánh giá định kỳ được t hực hiện nhằm kiểm tra kiến thức của nhân viên và có sự hướng dẫn nhắm giúp nhân viên đạt được mục tiêu đào tạo M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 16. 14 3.6.2 Đào tạo tập trung: Nhân viên được đào tạo tập trung t hành từng nhóm, theo từng bộ phận. Địa điểm đào t ạo: cơ sở vật chất có sẵn ( phòng họp..) của công ty hoặc thuê các cơ sở vật chất bên ngoài. Ngoài ra các khóa đào tạo tập trung của công ty tại các nước khác trong tập đoàn. 3.6.3 Tự đào t ạo: Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để nhân viên có thể tự đào tạo. Tất cả tài liệu đào t ạo được lưu trong một tập tin trên ổ đĩa m ạng đảm bảo tất cả nhân viên có thể kết nối vào để lấy tài liệu. Ngoài ra t ập đoàn Holcim còn xây dựng hệ thống chia sẻ dữ liệu giữa t ất cả các thành viên trong tập đoàn Holcim trên một trang m ạng và phân cấp quyền hạn cho các thành viên để truy cập. Địa chỉ trên mạng: https:/ /portal.holcim.com. 3.7 Các hình thức đào tạo: 3.4.1 Đào tạo an toàn ( OHS Training): M ục tiêu về an toàn của công ty là “ Zero Harm ” nghĩa là không có tai nạn thương tích cho nhân viên Holcim, nhà thầu và khách viếng thăm . Holcim M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 17. 15 Việt Nam áp dụng các t iêu chuẩn an toàn theo chuẩn của nhà nước và tập đoàn. Nhân viên được đào t ạo về nhận thức an toàn cũng như quy trình thực hiện công việc an toàn. 3.4.2 JET (Junior Engineer T rainee): Kỹ sư m ới ra trường sẽ được nhận vào công ty với vai trò là kỹ sư tập sư. Công ty có một kế hoạch đào tạo chi tiết để phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cho nhân viên. Nhân viên đư ợc luân chuyển qua nhiều bộ phận khác nhau và được đánh giá sau khi kết thúc quá trình thự c tập t ại m ỗi bộ phận. Sau thời gian thực tập khoảng 1 năm, kỹ sư thực tập này sẽ trở t hành kỹ sư chính thức 3.4.3 SDP ( Supervisor Development Program ): Chương trình đào tạo dành cho các nhân viên cấp giám sát. Nhân viên sẽ được tập trung đào tạo 4 đợt trong khoảng 1 năm . Tổng cổng có 8 kỹ năng ( 8 modules) sẽ được đào t ạo cho nhân viên. Sau mỗi đợt học t ập trung, nhân viên sẽ phải áp dụng các kỹ năng được học và áp dụng vào thự c tế công việc. Sau đó, họ phải làm một báo cáo các ứ ng dụng thực tế mình đã học được và những đóng góp của các ứ ng dụng đó vào thực tế. Bài báo cáo phải được xem xét và nhận xét của trưởng bộ phận. Bài báo cáo đào t ạo đó sẽ được đánh giá và cho điểm bởi nhóm nhânsự và người đào tạo M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 18. 16 3.4.4 LDP ( Leadership Development Program): Chương trình đào tạo dành cho cấp đốc công trở lên. Chi phí của khóa đào tạo là gần 5000 USD. Do đó các học viên phải ký bản cam kết đào tạo gắn bó 6 tháng sau khi tốt nghiệp. 3.4.5 Đào tạo kỹ năng m ềm: Kỹ năng thuyết trình ( present ation skill), kỹ năng hướng dẫn đào tạo ( tr ain the trainer), kỹ năng tiếng Anh ( t ổ chức lớp học t ại ILA trong 1 năm)… 3.4.6 Các khóa học chuyên môn ở nước ngoài: Holcim Việt Nam kết hợp với tập đoàn để cử nhân viên tham gia các khóa t ập huấn ngắn ở nư ớc ngoài từ 1 đến 2 tuần ( Cem ent Course, RMX Course,…) 3.8 Đánh giá kết quả đào tạo: Đánh giá về khóa học được t hực hiện ngay khi khóa học kết thúc. Phần đánh giá các học viên có thể đánh giá bằng bài kiểm tra hoặc phỏng vấn trự c t iếp. Ngoài ra còn có thể đánh giá dựa vào kết quả thự c tế công việc thông qua các báo cáo đư ợc đánh giá bởi các trư ởng bộ phận M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 19. 17 M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
 20. 18 3.9 Ràng buộc đào tạo: Công ty có quy định rõ ràng về ràng buộc đào tạo đối với trường hợp chi phí đào t ạo cho mỗi nhân viên trên 4000 USD. Chi t iết về ràn g buộc đào tạo như hình bên dưới 4 VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG ĐÀO TẠO TẠI CỦA CÔNG TY XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM 4.1 Ch i phí đào tao : Hiện nay chi phí đào t ạo trên đầu người là 560 USD/ người/ năm. Chi phí này tính trên tất cả 1500 nhân viên của công ty Holcim. Các nguyên nhân gây nên chi phí đào tạo cao là do: Chi phí thuê chuy ên gia nước ngoài Chi phí thuê cơ sở đào tạo bên ngoài. Chi phí cho các hoạt động đào t ạo thực tế ở nước ngoài 4.2 Tài liệu học tập : T ài liệu của công ty lấy chủ yếu từ tập đoàn nên chủ yếu là tài liệu viết bằng tiếng Anh. Khả năng đọc hiểu tiếng Anh của nhiều nhân viên đặc biệt là nhân viên lao động trực tiếp. Việc dịch t ài liệu ra tiếng Việt cần phải có sự chính xác về m ặt dịch thuật đòi hỏi phải kết hợp kiến thức về chuyên môn. M BA12B- Nhóm 2 GVHD : TS. Vũ Việt Hằng
926829

Tài liệu liên quan


Xem thêm