TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
of x

TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH. Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch. Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, vì sao gọi là phản ứng nhiệt hạch. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS xem Sgk.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiet-89-phan-ung-nhiet-hach-2um1tq.html

Nội dung


  1. TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch. Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, vì sao gọi là phản ứng nhiệt hạch. Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: HS xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Phản ứng phân hạch dây chuyền? C. Bài mới: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Phản ứng nhiệt hạch (hay còn gọi là phản * Học sinh nhắc lại: ứng kết hợp) là loại phản ứng hạt nhân khi - Phản ứng nhiệt hạch là gì? thứ hai. Đó là quá trình tổng hợp hai hạt - Ký hiệu: 1 H ? 13 H ? 2 nhân nhẹ để tạo thành một hạt nhân nặng. * Các phản ứng bên có thể viết lại như sau: Ví dụ: D + D  T + p + 3,9 MeV H + 1 H  23 He + 01 n + 3,25 MeV 2 2 D + T  24 He + n + 17,6 MeV 1
  2. D + D  23 He + n = 3,25 MeV… H  2 He + 01 n + 17,6 MeV 2 3 4 H+ 1 1 * Phản ứng nhiệt hạch, hay còn gọi là phản Tuy một phản ứng kết hợp tỏa năng lượng bé ứng kết hợp. hơn một phản ứng phân hạch, nhưng nếu tính Mà để kết hợp 2 hạt nhân, nghĩa là có lực hạt theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết nhân xảy ra thì khoảng cách của 2 hạt phải là hợp tỏa năng lượng nhiều hơn. bao nhiêu? Phản ứng kết hợp rất khó xảy ra, chúng chỉ (=1fecmi  10-15m  10-14m) xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên nó được gọi là Vậy hạt nhân phải có động năng Wđ đủ lớn để phản ứng nhiệt hạch. thắng lực Coulomb. Nghĩa là nhiệt độ để gây Nguồn gốc của năng lượng Mặt trời là do ra phản ứng này phải rất lớn. Khi phản ứng phản ứng nhiệt hạch xảy ra bên trong lòng nó. này đã xảy ra (đã mồi) thì năng lượng phản Con người tạo được phản ứng nhiệt hạch ở ứng tỏa ra làm tăng nhiệt độ  phản ứng dây dạng không kiểm soát được, đó là bom khinh khí (bom nhiệt hạch). chuyền phát triển. * Lưu ý với học sinh: 1 gam hỗn hợp D + T Mục tiêu quan trọng của vật học hiện nay là nếu thực hiện được phản ứng nhiệt hạch thì thực hiện phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được. năng lượng tỏa ra  7,6 tấn xăng. Phản ứng nhiệt hạch sạch hơn phản ứng phân hạch, vì có ít cặn bã phóng xạ và bức xạ làm ô nhiễm môi trường.
  3. Nhắc lại: phản ứng nhiệt hạch D. Củng cố: Bài 4 – sgk trang 234 a. Tính năng lượng E của một phản ứng phương trình phản ứng: 1 D + 1 D  31T + 11 p 2 2 Khglg các hạt trước phản ứng: M0 = 2.mđược = 2.2,0136.u = 4,0272u Khối lượng các hạt sau phản ứng: M = mT + mp = 3,0136u + 1,0073.u = 4,0232u  năng lượng tỏa ra là: E = (M0 – M).C2 = (4.0,272.u – 4,0232.u)C2 = 0,0039.931 MeV.C2 = 3,363.MeV b. Tính năng lượng E của 1 kg nước: 1kg nước chứa 0,015% D2O => mD2O trong 1 kg nước là: m D O = 15.10-5kg = 15.10- 2 2 g NA 6,023.10 23 Số phân tử D2O có trong 15.10-2g D2O là: N = m D O = 15.10-2 = A 20 2 4,51.1021 Mà một phân tử D2O có 2 nguyênt ử D để tạo nên một phản ứng kết hợp. Năng lượng do 15.10-2g D2O tạo thành là: E = N. E = 4,51.1021 . 3,63MeV = 2,62.109MeV
  4. 16,389.1021. 1,6.10-19.106 E = = 2,62.109J 10 9 E Năng lượng này tương đương khối lượng etxăng tỏa ra là: m = = 2,62. 6 = q 10 .46 57 (kg) E. Dặn dò: Tự ôn tập toàn chương BTVN: bài tập cuối chương – Sgk trang 239 + 240 Chuẩn bị tiết sau “Bài tập”
647532