of x

TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: 0.15 M | File type: PDF
3 lần xem

TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH. Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch. Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, vì sao gọi là phản ứng nhiệt hạch. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS xem Sgk.. Giống những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiet-89-phan-ung-nhiet-hach-2um1tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông giúp đỡ cho thư viện của mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH trong thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi thành viên trunghocphothong đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 4 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có Tài liệu vật lý, cách giải vật lý, phương pháp học môn lý, bài tập lý, cách giải nhanh lý ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch, cho biết thêm Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, tại sao gọi là phản ứng nhiệt hạch, kế tiếp là Phương pháp: II, nói thêm CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở, nói thêm là HS xem Sgk, thêm nữa TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I, bên cạnh đó MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch, tiếp theo là Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, tại sao gọi là phản ứng nhiệt hạch,còn cho biết thêm Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở, nói thêm là Phương pháp: II,còn cho biết thêm CHUẨN BỊ: HS xem Sgk, tiếp theo là III, cho biết thêm TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A, ngoài ra Ổn định: B, bên cạnh đó Kiểm tra: Phản ứng phân hạch dây chuyền? C, ngoài ra Bài mới: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Phản ứng nhiệt hạch (hay còn gọi là phản, nói thêm * Học sinh nhắc lại: ứng kết hợp) là loại phản ứng hạt nhân khi, thêm nữa - Phản ứng nhiệt hạch là gì? trang bị hai, nói thêm là Đó là quá trình tổng hợp hai hạt, bên cạnh đó - Ký hiệu: 1 H ? 13
  1. TIẾT 89: PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Thế nào là phản ứng nhiệt hạch, điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch. Học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc điều khiển phản ứng này, vì sao gọi là phản ứng nhiệt hạch. Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: HS xem Sgk. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP: A. Ổn định: B. Kiểm tra: Phản ứng phân hạch dây chuyền? C. Bài mới: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP Phản ứng nhiệt hạch (hay còn gọi là phản * Học sinh nhắc lại: ứng kết hợp) là loại phản ứng hạt nhân khi - Phản ứng nhiệt hạch là gì? thứ hai. Đó là quá trình tổng hợp hai hạt - Ký hiệu: 1 H ? 13 H ? 2 nhân nhẹ để tạo thành một hạt nhân nặng. * Các phản ứng bên có thể viết lại như sau: Ví dụ: D + D  T + p + 3,9 MeV H + 1 H  23 He + 01 n + 3,25 MeV 2 2 D + T  24 He + n + 17,6 MeV 1
  2. D + D  23 He + n = 3,25 MeV… H  2 He + 01 n + 17,6 MeV 2 3 4 H+ 1 1 * Phản ứng nhiệt hạch, hay còn gọi là phản Tuy một phản ứng kết hợp tỏa năng lượng bé ứng kết hợp. hơn một phản ứng phân hạch, nhưng nếu tính Mà để kết hợp 2 hạt nhân, nghĩa là có lực hạt theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết nhân xảy ra thì khoảng cách của 2 hạt phải là hợp tỏa năng lượng nhiều hơn. bao nhiêu? Phản ứng kết hợp rất khó xảy ra, chúng chỉ (=1fecmi  10-15m  10-14m) xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên nó được gọi là Vậy hạt nhân phải có động năng Wđ đủ lớn để phản ứng nhiệt hạch. thắng lực Coulomb. Nghĩa là nhiệt độ để gây Nguồn gốc của năng lượng Mặt trời là do ra phản ứng này phải rất lớn. Khi phản ứng phản ứng nhiệt hạch xảy ra bên trong lòng nó. này đã xảy ra (đã mồi) thì năng lượng phản Con người tạo được phản ứng nhiệt hạch ở ứng tỏa ra làm tăng nhiệt độ  phản ứng dây dạng không kiểm soát được, đó là bom khinh khí (bom nhiệt hạch). chuyền phát triển. * Lưu ý với học sinh: 1 gam hỗn hợp D + T Mục tiêu quan trọng của vật học hiện nay là nếu thực hiện được phản ứng nhiệt hạch thì thực hiện phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được. năng lượng tỏa ra  7,6 tấn xăng. Phản ứng nhiệt hạch sạch hơn phản ứng phân hạch, vì có ít cặn bã phóng xạ và bức xạ làm ô nhiễm môi trường.
  3. Nhắc lại: phản ứng nhiệt hạch D. Củng cố: Bài 4 – sgk trang 234 a. Tính năng lượng E của một phản ứng phương trình phản ứng: 1 D + 1 D  31T + 11 p 2 2 Khglg các hạt trước phản ứng: M0 = 2.mđược = 2.2,0136.u = 4,0272u Khối lượng các hạt sau phản ứng: M = mT + mp = 3,0136u + 1,0073.u = 4,0232u  năng lượng tỏa ra là: E = (M0 – M).C2 = (4.0,272.u – 4,0232.u)C2 = 0,0039.931 MeV.C2 = 3,363.MeV b. Tính năng lượng E của 1 kg nước: 1kg nước chứa 0,015% D2O => mD2O trong 1 kg nước là: m D O = 15.10-5kg = 15.10- 2 2 g NA 6,023.10 23 Số phân tử D2O có trong 15.10-2g D2O là: N = m D O = 15.10-2 = A 20 2 4,51.1021 Mà một phân tử D2O có 2 nguyênt ử D để tạo nên một phản ứng kết hợp. Năng lượng do 15.10-2g D2O tạo thành là: E = N. E = 4,51.1021 . 3,63MeV = 2,62.109MeV
  4. 16,389.1021. 1,6.10-19.106 E = = 2,62.109J 10 9 E Năng lượng này tương đương khối lượng etxăng tỏa ra là: m = = 2,62. 6 = q 10 .46 57 (kg) E. Dặn dò: Tự ôn tập toàn chương BTVN: bài tập cuối chương – Sgk trang 239 + 240 Chuẩn bị tiết sau “Bài tập”
647532

Sponsor Documents