Tiết 24:ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 22 | FileSize: 1.06 M | File type: PPT
of x

Tiết 24:ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ. Biến đổi số lượng NST ở 1 cặp NST thường thấy các dạng: Thể ba nhiễm (2n + 1): Một cặp NST nào đó thêm 1 NST thứ 3 Thể một nhiễm (2n - 1): Một cặp NST nào đó chỉ có 1 NST. Thể không nhiễm (2n - 2): Mất 1 cặp NST tương đồng. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiet-24-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-g2k4tq.html

Nội dung


 1. Giáo viên: Chu Trọng Đông Trường THCS TIÊN PHÚ
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Đột biến cấu trúc NST là gì? Có những dạng nào? Câu 2: Những nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc NST? Tại sao đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật?
 3. Thế nào là bộ NST lưỡng bội ? - Tế bào sinh dưỡng bình thường chứa bộ NST lưỡng bội ( Kí hiệu 2n ) - Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng có thể bị biến đổi .khi số lượng NST bị biến đổi như vậy gây ra hiện tượng đột biến số lượng NST vậy đột biến só lượng NST là gì ?
 4. Tiết 24:
 5. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? Đột biến số lượng nhiễm săc thể là là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc Cho biết đột biến số lượng ở tất cả bộ NST NST là gì ? +Xảy ra ở một, một số cặp NST → Dị bội thể(thể dị bội) +Xảy ra ở toàn bộ NST → Đa bội thể(thể đa bội)
 6. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì II- Thể dị bội ? 1, Thế nào là thể dị bội ? HS nghiên cứu SGK mục I cho * Thể dị bội là cơ thể mà biết thế nào là thể dị bội ? trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng *VD : cà độc dược 2n = 24 và n= 12 2, Các dạng dị bội thể
 7. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì II- Thể dị bội ? 1, Thế nào là thể dị bội ? -Thể dị bội khác với thể lưỡng * Thể dị bội là cơ thể mà bội ở điểm nào? trong tế bao sinh dưỡng có một Khác về số lượng NST: hoặc một số cặp NST bị thay - Thể lưỡng bội có 2n NST đổi về số lượng - Thể dị bội có nhiều hơn hoặc ít hơn *VD : cà độc dược, cà chua, lúa một hoặc một số cặp NST 2n = 24 và n= 12 Hoạt động nhóm trả lời các câu hỏi 2, Các dạng dị bội thể ? sau: Sự biến đổi số lượng NST ở 1 cặp NST thường thấy những dạng nào?
 8. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Thể dị bội 1, Thế nào là thể dị bội 2, Các dạng dị bội thể Biến đổi số lượng NST ở 1 cặp NST thường thấy các dạng: - Thể ba nhiễm (2n + 1): Một cặp NST nào đó thêm 1 NST thứ 3 - Thể một nhiễm (2n - 1): Một cặp NST nào đó chỉ có 1 NST. - Thể không nhiễm (2n - 2): Mất 1 cặp NST tương đồng
 9. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Thể dị bội 2, Các dạng dị bội thể Sự biến đổi về số lượng NST 1, Thế nào là thể dị bội không chỉ xảy ra ở 1 cặp NST mà cũng có thể xảy ra ở một số cặp * Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bao sinh dưỡng có một hoặc NST một số cặp NST bị thay đổi về số * Ví dụ: *VD : cà độc ượng cà chua, lúa l dược, 2n = 24 và n= 12 - Mất 2 NST thuộc 2 cặp tương đồng khác nhau → thể một nhiễm 2, Các dạng dị bội kép (2n – 1 – 1) = 2n-2 •Gồm có thểạng •VD ở gà 2n = 78 3d 2n+1 - Thêm 2 NST thuộc 2 cặp tương 2n+1 = 79 2n- 1 2n- 1 = 77 đồng khác nhau → thể tam nhiễm 2n -2 2n -2 = 76 kép (2n + 1 + 1) = 2n + 2
 10. * Ví dụ dị bội thể ở cà độc dược: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Hình: Quả của cây cà độc dược I: Quả của cây lưỡng bội bình II-XIII: Quả của 12 kiểu cây dị bội khác nhau thường có 2n = 24 NST có (2n + 1) = 25 NST
 11. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Hiện tượng dị bội thể 1. Thế nào là thể dị bội ? 2. Các dạng dị bội thể III- Sự phát sinh thể dị bội 1. Sự phát sinh thể dị bội Hãy quan sát hình : Cơ chế phát sinh các thể dị bội (2n + 1) và (2n – 1).
 12. Tế bào sinh Giao tử: 2n ♀(♂) × ♂(♀) 2n G: n n n–1 n+1 Hợp tử: 2n+1 2n-1 Cơ chế phát sinh các thể dị bội (2n + 1) và (2n – 1).
 13. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Hiện tượng dị bội thể 1. Thế nào là thể dị bội ? C1. Sự phân ly của 1 cặp NST hình 2. Các dạng dị bội thể thành các giao tử có bộ NST như thế III- Sự phát sinh thể dị bội nào trong 1. Sự phát sinh thể dị bội - Trường hợp bình thường? Trỗi giao ợử bị rối loạn? NST của cặp M ường h t p chỉ chứa 1 (n). + Một giao tử có 2 NST của cặp (n + 1). 2n 2n + Một giao tử không chứa NST nào của cặp đó (n – 1). C2. Các giao tử nói trên tham gia thụ n n n–1 n–1 tinh tạo hợp tử có số lượng NST như thế nào? n+1 - Giao tử có 2 NST của cặp (n + 1) kết hợp với giao tử bình thường (n) → tạo hợp tử (2n + 1) - Giao tử không chứa NST nào của cặp đó (n - 1) kết hợp với giao tử bình thường (n) → tạo hợp tử (2n - 1)
 14. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Hiện tượng dị bội thể III- Sự phát sinh thể dị bội Ví dụ 2n = 8 2n = 8 P: X G: n=4 n=4 n+1 = 5 n-1 = 3 Hợ p tử 2n+1=9 2n - 1=7
 15. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Hiện tượng dị bội thể Vậy, cơ chế nào đã phát sinh các thể dị bội có (2n + 1) và (2n – 1) NST là gì? 1. Thế nào là thể dị bội ? 2. Các dạng dị bội thể ? III- Sự phát sinh thể dị bội 1. Sự phát sinh thể dị bội ? 2.Cơ chế phát sinh thể dị b ội •Trong quá trình phát sinh giao tử một bên bố hoặc mẹ phát sinh giao tử bình thường cho 2 giao tử (n) và một bên phát sinh giao tử không bình thường cho 2 giao tử ( n+1) và (n- 1) •Sự kết hợp giữa giao tử ( n )với giao tử (n+1) được hợp tử (2n + 1) •Sự kết hợp giữa giao tử (n )với giao tử ( n-1) được hợp tử ( 2n – 1)
 16. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là Một số hình ảnh dị bội thể ở sinh gì ? vật II- Hiện tượng dị bội thể Một số hình ảnh biểu hiện của 1. Thế nào là thể dị bội ? người bị I ệnh Đao b 2. Các dạng dị bội thể ? III- Sự phát sinh thể dị bội 1. Sự phát sinh thể dị bội ? II III IV V 2.Cơ chế phát sinh thể dị b ội VI VII VIII IX X XI XII XIII Hình: Quả của cây cà độc dược I: Quả của cây lưỡng bội bình thường có 2n = 24 NST II-XIII: người bệủaĐao 2n + 1u= 46 + 1dị47bNST Bộ NST Quả c nh 12 kiể cây = ội khác nhau có (2nthứ1) = 25 NST (Tăng thêm 1 NST + 21)
 17. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là Một số hình ảnh dị bội thể ở sinh gì ? vật II- Hiện tượng dị bội thể 1. Thế nào là thể dị bội ? 2. Các dạng dị bội thể ? III- Sự phát sinh thể dị bội 1. Sự phát sinh thể dị bội ? 2.Cơ chế phát sinh thể dị b ội Bộ NST người mắc hội chứng Tớcnơ chỉ có 1 Qua một số hình ảnh các em NST giới tính X quan sát, hãy cho biết: 2n – 1 = 46 – 1 = 45 NST
 18. Tiết 24: ĐỘT BiẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ I- Đột biến số lượng nhiễm săc thể là gì ? II- Hiện tượng dị bội thể 1. Thế nào là thể dị bội ? C1. Đột biến dị bội thể có lợi hay có hại? 2. Các dạng dị bội thể ? C2. Đột biến dị bội thể gây ra những III- Sự phát sinh thể dị bội 1. Sự phát sinh thể dị bội ? hậu quả gì? 2.Cơ chế phát sinh thể dị C3. Chúng ta cần phải làm gì để hạn chế b ội sự xuất hiện của các đột biến? * Hậu quả của hiện tượng dị bội: C4. Là học sinh, các em có thể làm gì để góp phần hạn chế sự xuất hiện của các - Gây biến đổi hình thái (hình đột biến? dạng, kích thước,…) ở thực vật. - Gây bệnh NST ở người: bệnh Đao, bệnh Tơcnơ.
 19. CỦNG CỐ Câu 1: Đột biến thể dị bội là dạng đột biến: a. NST bị thay đổi về cấu trúc b. Bộ NST tăng theo bội số của n và lớn hơn 2n c. Bộ NST tăng thêm hoặc mất đi 1 NST d. Bộ NST chỉ có 1 NST của mỗi cặp tương đồng Câu 2: Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào? a. Thể tam nhiễm b. Thể một nhiễm. c. Thể không nhiễm. d. Câu a, b và c. Câu 3: Tìm câu phát biểu sai: a. Trường hợp bộ NST lưỡng bội bị thêm hoặc mất 1 NST ở 1 hoặc một số cặp NST gọi là dị bội thể b. Dị bội thể xảy ra do có 1 cặp NST không phân li ở kì sau của giảm phân c. Đột biến dị bội thể chỉ gặp ở thực vật d. Bệnh Đao có 3 NST trong cặp số 21 của người
 20. CỦNG CỐ Câu 4: Ở cây lưỡng bội của ngô có bộ NST lưỡng bội 2n = 20 a. Số lượng NST = 20 + bộ= NST của thể ba nhiễm là bao 2n + 1 trong 1 21 NST nhiêu? b. Số lượng2n – 1 = 20 –b1 =NST của thể một nhiễm là bao NST trong ộ 19 NST nhiêu? c. Số lượng 2n – 2 = 20 bộ2NST của thể không nhiễm là bao NST trong – = 18 NST nhiêu? A
785174

Tài liệu liên quan


Xem thêm