Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Tham khảo tài liệu 'tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình ubnd tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiep-nhana-tham-dinh-ho-so-va-trinh-ubnd-tinh-capa-sua-doia-bo-sunga-thu-hoi-gia-yc21tq.html

Nội dung


  1. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam tự thực Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Trình hiện pháp luật. Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày trong tuần (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định). Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Bước 4: Chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn. Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cách thức thực Trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc hiện hoặc gửi qua đường bưu điện. Thành phần, số 1. Thành phần hồ sơ bao gồm: lượng hồ sơ (1) Văn bản đề nghị thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài. (Tự viết) (2) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty quảng cáo nước ngoài. (3) Đ ăng ký kinh doanh d ịch vụ quảng cáo hoặc các g i ấy tờ t ương t ự hợp pháp theo quy định của n ước mà t ổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch. 2 . S ố l ư ợng hồ s ơ: 0 1 b ộ Thời hạn giải 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. quyết Cơ quan thực - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND
  2. hiện TTHC tỉnh Vĩnh Phúc. - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc. - Cơ quan phối hợp: Không. Đối tượng thực Tổ chức hiện TTHC Kết quả của việc Văn bản hành chính thực hiện TTHC Phí, lệ phí Không Tên mẫu đơn, tờ Không khai Yêu cầu hoặc Không điều kiện để thực hiện TTHC Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001. của THC - Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. - Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. - Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá - Thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo. - Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 c ủa UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về quản lý hoạt động
  3. quảng cáo-cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh. - Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 c ủa UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi, bổ sung điều 11, điều 22 Quyết định số 59/2007/QĐ-UBND nói trên.
667616

Tài liệu liên quan


Xem thêm