Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng. Trình tự thực hiện: Gửi Báo cáo chất lượng công trình xây dựng về Sở Xây dựng nơi thi công công trình xây dựng. Sở xây dựng tiếp nhận và quản lý hồ sơ báo cáo.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tiep-nhan-bao-cao-cua-chu-dau-tu-ve-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-d8kotq.html

Nội dung


  1. 24T. Tiếp nhận báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng 11/08/2009 24.1. Trình tự thực hiện: Gửi Báo cáo chất lượng công trình xây dựng về Sở Xây dựng nơi thi công công trình xây dựng. Sở xây dựng tiếp nhận và quản lý hồ sơ báo cáo. 24.2. Cách thức thực hiện: - Tại trụ sở cơ quan hành chính 24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Báo cáo của chủ đầu tư theo mẫu b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 24.4. Thời hạn giải quyết: - Ngay sau khi có đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phải tiếp nhận. 24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: - Cá nhân, tổ chức 24.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Văn bản tiếp nhận 24.8. Lệ phí (nếu có): Không có 24.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Báo cáo của chủ đầu tư về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
  2. 24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng - Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
38891

Tài liệu liên quan


Xem thêm