Thường xuyên suy nghĩ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: 0.19 M | File type: PDF
of x

Thường xuyên suy nghĩ. Cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp, chúng ta đồng thời có thể rèn luyện và khai phá tư duy của mình… Hãy rèn luyện và sử dụng hiệu quả bộ óc, làm cho năng lực tư duy của chúng ta được tăng cường và nâng cao. Thường xuyên suy nghĩ Xã hội hiện tại ngày càng đòi hỏi con người nhiều hơn. Do khối lượng công việc ngày một nhiều, bình thường “hễ mở mắt là đã bận rộn tối ngày”, “không có ngày tết, không có ngày lễ, một năm bốn mùa đầu tắt mặt tối”. Thời gian.... Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thuong-xuyen-suy-nghi-vhg2tq.html

Nội dung


  1. Thường xuyên suy nghĩ
  2. Cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp, chúng ta đồng thời có thể rèn luyện và khai phá tư duy của mình… Hãy rèn luyện và sử dụng hiệu quả bộ óc, làm cho năng lực tư duy của chúng ta được tăng cường và nâng cao. Thường xuyên suy nghĩ Xã hội hiện tại ngày càng đòi hỏi con người nhiều hơn. Do khối lượng công việc ngày một nhiều, bình thường “hễ mở mắt là đ ã bận rộn tối ngày”, “không có ngày tết, không có ngày lễ, một năm bốn mùa đầu tắt mặt tối”. Thời gian “vùi đ ầu” làm việc lâu, đôi lúc thiếu tập trung, nên có thể thiếu tư duy chiến lược. Người xưa dạy rằng: “Người không mưu vạn thế, làm sao mưu nhất thời; người không mưu toàn cục, làm sao mưu được từng việc?”. hãy giải bày hết những tư duy vụn vặt trong công tác hằng ngày, dùng đầu óc chiến lược tự giác b ắt lấy, mưu cầu kế hoạch, giải quyết vấn đề chiến lược. Rút cuộc, đứng cao mới có thể nhìn xa; nhìn xa mới có thể nhìn đ ược to àn bộ.
  3. Chiến lược được kiến lập toàn diện, trên cơ sở phân tích khoa học, cơ sở luận chứng, tập trung suy nghĩ có thể làm cho đầu óc chúng ta được tỉnh táo, giúp chúng ta lập kế hoạch cụ thể và mục tiêu chiến lược mới sáng rõ được phương hướng. Nói chung, đứng trên tầm cao toàn bộ cuộc sống, chúng ta cần phải suy nghĩ về những vấn đề chiến lược dưới đây: Giá trị của cuộc sống: Sự tăng trưởng của của cải vật chất, sự phát triển của thực lực cá nhân, của giá trị tinh thần, tìm ra điểm cân bằng của hưởng thụ và làm việc. Đánh giá giá trị cá nhân: sự nhạy cảm của tư duy, tính độc lập của tư tưởng và cả những nhược điểm của cá tính có thấy rất rõ và cần sự phân tích cụ thể. Sự suy nghĩ về cuộc sống: Những khó khăn lớn trong cuộc sống của bạn là gì? Làm thế nào để có thể vượt qua được khó khăn? Trước hết hãy làm một người có tấm lòng bao dung nhân ái. Cũng giống như một trận đấu bóng đá cần phải xác định phương án tác chiến. những phương án hành động cụ thể này tương đối mang tính khả thi, sẽ giúp bạn từng bước đi tới thành công và thực hiện đ ược mục tiêu. Thông thường việc lựa chọn phương hướng nghề nghiệp cần suy nghĩ ba vấn đề sau:
  4. - Tôi ngh ĩ sẽ phát triển về mặt nào? - Tôi có thể sẽ phát triển về mặt nào? - Tôi có khả năng phát triển về mặt nào? Quy hoạch chiến lược là vấn đề quan trọng với mỗi người, mỗi người đều phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xã hội, phải biết được phương hướng và mục tiêu của bản thân? Chỉ có phương hướng và mục tiêu rõ ràng của bản thân mới có một cảm nhận và ý thức, mới có thể bồi dưỡng thành ý thức suyy nghĩ chiến lược của bản thân. Cuối cùng, chúng ta cần hiểu được rằng: Sự cân bằng của chiến lược và sách lược, sự cân bằng của tầm nhìn gần và tầm nhìn xa là rất quan trọng. Lời khuyên: Thói quen tư duy chính là thói quen mang tính chiến lược. Mỗi cá nhân chúng ta đều phải thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phải biết được phương hướng và mục tiêu của mình.
685937