Thuật ngữ tiếng Anh trong đấu thầu và hợp đồng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Thuật ngữ tiếng Anh trong đấu thầu và hợp đồng. Mời các bạn tham khảo tài liệu Thuật ngữ tiếng Anh trong đấu thầu và hợp đồng sau đây để biết được những thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trong lĩnh vực đấu thầu. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Đấu thầu và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thuat-ngu-tieng-anh-trong-dau-thau-va-hop-dong-judbuq.html

Nội dung


1102409

Tài liệu liên quan


Xem thêm