of x

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau. Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-tuc-phe-duyet-cho-vay-du-an-bao-ve-va-phat-trien-nhung-vung-dat-ngap-nuoc-ve-5uxttq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới các bạn thư viện Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau thuộc chuyên mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính được giới thiệu bởi bạn thutuchanhchinh đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được đưa vào thể loại Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính , có tổng cộng 5 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có phê duyệt cho vay, Dự án bảo vệ, ngân hàng chính sách, chính sách xã hội, tín dụng xã hội ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, những công ty chính trị - xã hội, nói thêm là Thủ tục duyệt y cho vay Dự án bảo vệ và phát triển các vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại những tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, những công ty chính trị - xã hội, bên cạnh đó Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống, nói thêm là Thời hạn giải quyết: Không quy định, thêm nữa Đối tượng thực hiện:Cá nhâ
  1. Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển miền Nam Việt Nam (CWPD) tại các tỉnh Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau Thông tin Lĩnh vực thống kê: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt nam Hoạt động Tín dụng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: NHCSXH cấp huyện nơi cho vay Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội. Cách thức thực hiện: Người vay nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ TK&VV nơi người vay sinh sống. Thời hạn giải quyết: Không quy định.
  2. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo phê duyệt cho vay theo (mẫu số 04/TD) Các bước Mô tả bước Tên bước + Người vay phải là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại nơi sinh sống. 1. + Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV. + Tổ TK&VV nhận giấy đề nghị vay vốn của tổ viên, tiến hành tổ chức họp Tổ để bình xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay 2. (mẫu số 01/TD) của các tổ viên trình UBND cấp xã. + Tại cấp xã, Ban xóa đói giảm nghèo xác nhận các hộ xin vay đúng là những hộ thuộc diện nghèo theo quy định và hiện đang cư trú hợp pháp tại xã. UBND cấp xã xác nhận và phê duyệt Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu 03/TD).
  3. Mô tả bước Tên bước + Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ có trách nhiệm gửi bộ hồ sơ xin vay tới NHCSXH cấp huyện nơi cho vay để làm thủ tục phê duyệt cho vay. + NHCSXH cấp huyện nơi cho vay nhận bộ hồ sơ vay vốn tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ và phê duyệt cho vay. Sau khi phê duyệt, NHCSXH cấp huyện nơi cho 3. vay gửi Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD) tới UBND cấp xã. + UBND cấp xã thông báo đến tổ Hội nhận uỷ thác cấp xã để 4. thông báo tới Tổ TK&VV và Tổ TK&VV thông báo đến người vay. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đối với người vay: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01
  4. Thành phần hồ sơ liên. Đối với Tổ TK&VV: 2. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. Số bộ hồ sơ: Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD): 01 liên. Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD): 04 liên. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng Văn bản số 243/NHCS- 1. vốn vay (Mẫu số 01/TD) TD ngày... Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số Văn bản 676/NHCS-TD 2. 03/TD) ngày 22/... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 1. Người vay cư trú hợp pháp tại địa phương 78/2002/NĐ-CP n... Có tên trong danh sách hộ nghèo được UBND cấp Nghị định số 2. xã quyết định theo chuẩn nghèo do Bộ 78/2002/NĐ-CP n... LĐTB&XH công bố. Nghị định số 3. Phải là thành viên tổ TK&VV. 78/2002/NĐ-CP n...
288543

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm