of x

Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thu-tuc-dang-ky-nhan-quyen-su-dung-data-tai-san-gan-lien-voi-dat-do-xu-ly-hop-do-o7wvtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới các bạn tài liệu Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính đưa vào cho học tập.Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem ,Thư viện Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc danh mục ,Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính được giới thiệu bởi bạn thutuchanhchinh tới thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề Biểu Mẫu - Văn Bản,Thủ tục hành chính , có tổng cộng 4 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng danh mục còn có hướng dẫn thủ tục, hành chính tỉnh Bình Phước, giáo dục và đào tạo, thủ tục ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, văn hóa thông tin ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất do xử lý hợp, bên cạnh đó đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất a,còn cho biết thêm Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, của cải gắn, thêm nữa liền với đất đã thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất, kế tiếp là hoặc kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, của cải gắn ngay lập tức với đất để thi hành án, bên cạnh đó theo quy định của pháp luật có nghĩa vụ nộp thay người được nhận quyền sử, kế tiếp là dụng đất một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, nói thêm - Bước 2: Văn phòng đ
  1. Thủ tục Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất a. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp thay người được nhận quyền sử dụng đất một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. - Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trẩm tra và hoàn thiện hồ sơ chuyển cho phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định; - Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ (ký tờ trình) sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển trình Ủy ban nhân dân huyện ký cấp giấy chứng nhận và gửi số liệu địa chính cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. - Bước 4: Người nộp hồ sơ nhận hồ sơ đã giải quyết tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. b. Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
  2. c. Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, t ài sản gắn liền với đất hoặc bản án hoặc quyết định thi hành án hoặc quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan thi hành án; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy c hứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. + Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính ; + Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. + Trích đo địa chính thửa đất (02 bản, nếu có); + Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu 01/LPTB, 01 bản, nếu có); - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) d. Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là mười (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chín (09) ngày; - Phòng Tài nguyên và Môi trường ba (03) ngày; - Ủy ban nhân dân huyện (03) ngày.
  3. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. - Cơ quan phối hợp : Phòng Tài nguyên - Môi trường. g. Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Giấy chứng nhận. h. Lệ phí: 83.099 đồng. i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không. k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật đất đai ngày 26/11/2003. - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; - Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
  4. - Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. - Thông tư số 17/2009/TT – BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bình phước Ban hành đơn giá chỉnh lý hồ sơ địa chính và in ấn bản đồ nền trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
381010

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm