Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC- BCA-BTP-BQP-BTCBNN&PTNT

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 21 | FileSize: 0.31 M | File type: PDF
of x

Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC- BCA-BTP-BQP-BTCBNN&PTNT. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-tu-lien-ti-ch-so-05-2012-ttlt-vksndtctandtc-bca-btp-bqp-btcbnn-ptnt-nel3tq.html

Nội dung


738957