Thông báo số 45/2012/TB-LPQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Thông báo số 45/2012/TB-LPQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc. THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Bộ Ngoại giao trân trọng đính chính thông tin về hiệu lực điều ước quốc tế như sau: Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thông qua tại New York ngày 15 tháng 11 năm 2000 (kèm theo bảo lưu và tuyên bố), có hiệu lực đối với Việt nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2012.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thong-bao-so-45-2012-tb-lpqtcong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-doc-tuz2tq.html

Nội dung


  1. BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012 Số: 45/2012/TB-LPQT THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Bộ Ngoại giao trân trọng đính chính thông tin về hiệu lực điều ước quốc tế như sau: Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thông qua tại New York ngày 15 tháng 11 năm 2000 (kèm theo bảo lưu và tuyên bố), có hiệu lực đối với Việt nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2012. Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thông qua tại New York ngày 15 tháng 11 năm 2000 (kèm theo bảo lưu và tuyên bố), có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2012. Thông báo này thay cho thông báo số 36/2012/TB-LPQT ngày 30/7/2012 của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Nguyễn Thị Thanh Hà
711027

Tài liệu liên quan


Xem thêm