of x

Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
5 lần xem

Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD). Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD)-Present perfect continuous and simple present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thi-hien-tai-hoan-thanh-htht-va-hien-tai-hoan-thanh-tiep-dien-hthttd-ncautq.html

Nội dung

TLMP xin chia sẽ đến các bạn tài liệu Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD).Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh mang đến cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD) trong chủ đề ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh được chia sẽ bởi thành viên nguphaptienganh tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Ngữ pháp tiếng Anh , có tổng cộng 6 page , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có kiến thức tiếng anh ,kĩ năng học tiếng anh ,tiếng anh phổ thông ,từ vựng tiếng anh ,ngữ pháp tiếng anh ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Thì ngày nay hoàn thành(HTHT) và ngày nay hoàn thiện tiếp diễn(HTHTTD)-Present perfect continuous and simple, bên cạnh đó present perfect continuous (thì ngày nay hoàn thiện tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm tới hành động mà ko quan tâm tới hành động đã hoàn thành hay chưa, nói thêm là Ở thí dụ trên, hành động sơn tường chưa chấm dứt, thêm nữa Thì ngày nay hoàn thành(HTHT) và ngày nay hoàn thiện tiếp diễn(HTHTTD)-Present perfect continuous and simple present perfect continuous (thì ngày nay hoàn thiện tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm tới hành động mà ko quan tâm tới hành động đã hoàn thành hay chưa, kế tiếp là Ở thí dụ trên, hành động sơn tường chưa chấm dứt, cho biết thêm Has painted là thì present perfect simple (thì ngày nay hoàn thành) A Nghiên cứu thí dụ sau: Ann’s clothes are covered in paint, cho biết thêm She has been painting the ceiling, bên cạnh đó Quần áo của Ann dính toàn sơn, ngoài ra Cô đó đang sơn trần nhà, tiếp theo là The ceiling was white, nói thêm là Now it is blue,còn cho biết thêm She has painted the ceiling
Thì hiện tại hoàn thành(HTHT) và hiện tại hoàn thành tiếp diễn(HTHTTD)-Present perfect continuous and simple present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc. Has painted là thì present perfect simple (thì hiện tại hoàn thành) A Nghiên cứu ví dụ sau: Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the ceiling. Quần áo của Ann dính toàn sơn. Cô ấy đang sơn trần nhà. The ceiling was white. Now it is blue. She has painted the ceiling. Trần nhà trước đây màu trắng. Bây giờ nó màu xanh. Cô ấy đã sơn trần nhà. Has been painting là thì present perfect continuous (thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn): Ở đây chúng ta quan tâm đến hành động mà không quan tâm đến hành động đã hoàn tất hay chưa. Ở ví dụ trên, hành động sơn tường chưa kết thúc. Has painted là thì present perfect simple (thì hiện tại hoàn thành): Ở thì này, điều quan trọng là sự hoàn thành của hành động. Has painted là một hành động đã hoàn tất. Chúng ta quan tâm đến kết quả của hành động chứ không phải bản thân hành động đó. So sánh các ví dụ sau: My hands are very dirty. I’ve been repairing the car. Tay tôi rất bẩn. Tôi đang sửa xe. The car is OK again. I’ve repaired it. Chiếc xe giờ lại tốt rồi. Tôi đã sửa nó. She’s been smoking too much recently. She should smoke less. Gần đây cô ấy hút thuốc quá nhiều. Cô ấy nên hút ít đi. Somebody has smoked all my cigarettes. The packet is empty. Ai đó đã hút hết thuốc của tôi. Gói thuốc trống rỗng rồi. It’s nice to meet you again. What have you been doing since we last met? Rất mừng gặp lại bạn. Bạn đã làm gì từ khi chúng ta gặp nhau lần sau cùng? Where’s the book I gave you? What have you done with it? Cuốn sách tôi đã tặng bạn đâu rồi? Bạn đã làm gì với nó? Where have you been? Have you been playing tennis? Bạn đã ở đâu vậy? Bạn đã chơi quần vợt phải không? Have you ever played tennis? Bạn đã từng chơi quần vợt chưa? Chúng ta dùng thì continuous để hỏi hay nói how long - bao lâu (cho hành động vẫn còn đang xảy ra) How long have you been reading that book? Bạn đã đọc cuốn sách đó được bao lâu rồi? Mary is still writing letters. She’s been writing letters all day. Mary vẫn đang còn viết thư. Cô ấy đã viết thư cả ngày hôm nay. They’ve been playing tenis since 2 o’clock. Họ đã chơi quần vợt từ lúc 2 giờ. Chúng ta dùng thì simple để hỏi hay nói how much, how many hay how many times (cho những hành động đã kết thúc) How many pages of that book have you read? Bạn đã đọc được bao nhiêu trang của cuốn sách rồi? ... - tailieumienphi.vn 304725

Sponsor Documents