The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometry

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 27 | FileSize: 0.72 M | File type: PDF
of x

The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometry. According to the theoretical and practical base on development of algorithmic thinking for learners, if during the course of descriptive geometry, trainers equip students the basic algorithm and create opportunities for them to propose algorithm as well as improve gradually the level of algorithmic application, students shall have better learning outcomes and develop their algorithmic thinking.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/the-summary-of-doctoral-dissertation-in-science-education-training-and-developin-lzy9tq.html

Nội dung


1036495

Tài liệu liên quan


Xem thêm