of x

The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometry

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 27 | FileSize: 0.72 M | File type: PDF
3 lần xem

The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometry. According to the theoretical and practical base on development of algorithmic thinking for learners, if during the course of descriptive geometry, trainers equip students the basic algorithm and create opportunities for them to propose algorithm as well as improve gradually the level of algorithmic application, students shall have better learning outcomes and develop their algorithmic thinking.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/the-summary-of-doctoral-dissertation-in-science-education-training-and-developin-lzy9tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí giới thiệu tới các bạn tài liệu The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometryThư viện The summary of doctoral dissertation in science education: Training and developing algorithmic thinking for students in technical universities through the course of descriptive geometry thuộc danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học được chia sẽ bởi thacsitiensicaohoc đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại ,Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học , có tổng cộng 27 trang , thuộc file PDF, cùng mục Doctoral dissertation, Science education, Developing algorithmic, Technical universities, Descriptive geometry : According to the theoretical and practical base on development of algorithmic thinking for learners, if during the course of descriptive geometry, trainers equip students the basic algorithm and create opportunities for them to propose algorithm as well as improve gradually the level of algorithmic application, students shall have better learning outcomes and develop their algorithmic thinking, bên cạnh đó
1036495

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm