Thảo luận nhóm: Công nghệ sản xuất rượu và các sản phẩm lên men - Rượu Sake rượu Soju

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 24 | FileSize: 2.64 M | File type: PPT
of x

Thảo luận nhóm: Công nghệ sản xuất rượu và các sản phẩm lên men - Rượu Sake rượu Soju. Thảo luận nhóm Công nghệ sản xuất rượu và các sản phẩm lên men - Rượu Sake rượu Soju được tiến hành với các nội dung: Rượu Sake, rượu Soju. Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức bài thảo luận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/thao-luan-nhom-cong-nghe-san-xuat-ruou-va-cac-san-pham-len-men-ruou-sake-ruou-so-djx9tq.html

Nội dung


ĐỖ KIM THI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VŨ THỊ NGÀ VŨ THỊ UYÊN VŨ THỊ VÂN (23/9/88) RƯỢU SAKE RƯỢU SOJU Nội Rượu Sake dung II Rượu Soju I. Rượu Sake 1 Giới thiệu chung về rượu Sake 2 Nguyên liệu 3 Vi sinh vật 4 Quy trình công nghệ 1. Giới thiệu chung về rượu Sake Rượu sake là một loại đồ uống lên men của Nhật, được lên men nhờ quá trình lên men rượu dưới tác dụng của nấm men, đường và gạo được chuyển thành rượu. ... - tailieumienphi.vn 1034615