Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 48 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư. Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực giá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường–Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng Ủy ban.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/tham-dinh-gia-vat-lieu-xay-dung-den-chan-cong-trinh-doi-voi-du-an-dau-tu-7jhstq.html

Nội dung


  1. Thẩm định giá vật liệu xây dựng đến chân công trình đối với dự án đầu tư Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực giá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính-Kế hoạch quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Quản lý đô thị, Ban Bồi thường–Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị thụ hưởng. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 đến 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ đầu tư căn cứ vào kế hoạch danh mục đầu tư xây dựng cơ 1. Bước 1 bản chuẩn bị hồ sơ theo qui định Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận (trong giờ hành 2. Bước 2 chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Sau khi hồ sơ đã thẩm định, Ủy ban nhân dân quận phê duyệt 3. Bước 3 quyết định đầu tư
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả thẩm tra phê duyệt quyết toán tại Phòng Tài chính - 4. Bước 4 Kế hoạch quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình của đơn vị 2. Biên bản khảo sát 3. Báo cáo kinh tế kỹ thuật + Bản vẽ (tùy vào công trình). 4. Các công văn và giấy tờ có liên quan Số bộ hồ sơ: 02 bộ trở lên.
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
220757

Tài liệu liên quan


Xem thêm