TEACHING LISTENING

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 12 | FileSize: 0.11 M | File type: PPT
of x

TEACHING LISTENING. The teacher doesn’t give the students any statements, only sets the scene and gets students to predict some of the things they will hear in the text. Students write down their predictions. In this way students have made their own listening guides. The teacher reads the listening text and students tick their correct predictions.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/teaching-listening-1711tq.html

Nội dung


667439