Social Protection for Older PersonsSocial Pensions in AsiaEdited

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 321 | FileSize: 1.27 M | File type: PDF
of x

Social Protection for Older PersonsSocial Pensions in AsiaEdited. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/social-protection-for-older-personssocial-pensions-in-asiaedited-q711tq.html

Nội dung


667428

Tài liệu liên quan


Xem thêm