Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Sổ tay thuế Việt Nam 2017. Sổ tay thuế Việt Nam 2017 sau đây giúp các bạn biết được các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bất động sản, thuế bảo vệ môi trường,... Mời các bạn tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-tay-thue-viet-nam-2017-hjobuq.html

Nội dung


www.pwc.com/vn

Sổ tay thuế
Việt Nam 2017

2

PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Mục Lục
Hệ Thống Thuế

6

• Tổng quan
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)
• Thuế suất
• Ưu đãi thuế TNDN
• Xác định thu nhập chịu thuế TNDN
• Các khoản chi không được trừ và được trừ
• Chuyển lỗ
• Kê khai và nộp thuế
• Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

7

Giá chuyển nhượng
• Định nghĩa các bên liên kết
• Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết
• Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

13

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
• Phạm vi áp dụng
• Phương pháp nộp thuế NTNN
• Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

15

Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

21

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)
• Phạm vi áp dụng
• Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
• Đối tượng không chịu thuế GTGT
• Thuế suất
• Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
• Phương pháp tính, kê khai và nộp thuế GTGT
• Chiết khấu và khuyến mãi
• Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng nội bộ
• Kê khai, nộp thuế
• Hoàn thuế
• Hóa đơn

PwC

22

3

PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”)
• Giá tính thuế TTĐB
• Khấu trừ thuế TTĐB
• Thuế suất thuế TTĐB
Thuế tài nguyên

31

Thuế bất động sản

32

Thuế bảo vệ môi trường

33

Thuế xuất nhập khẩu
• Thuế suất
• Cách tính thuế
• Miễn thuế
• Hoàn thuế
• Thuế xuất khẩu

34

Thuế thu nhập cá nhân
• Đối tượng cư trú thuế
• Năm tính thuế
• Thu nhập từ tiền lương/ tiền công
• Thu nhập ngoài tiền lương/ tiền công
• Thu nhập không chịu thuế
• Khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài
• Các khoản giảm trừ thuế
• Thuế suất
• Đăng ký, kê khai, nộp thuế

37

Các khoản đóng góp vào bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và bảo hiểm thất nghiệp

42

Thuế khác

43

Kiểm tra/ thanh tra thuế và các mức phạt

44

Kế toán và kiểm toán

45

Phụ lục I - Các hiệp định tránh đánh thuế hai lần

46

Dịch vụ của PwC tại Việt Nam

49

Địa chỉ liên hệ

4

29

51

PwC

PwC - Sổ tay thuế Việt Nam 2017

Tóm lược về hệ thống thuế Việt Nam
Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật
về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến
thời điểm 01/03/2016.
Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp
dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng
giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn
của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

PwC

5

1116267