So sánh ERP và Intranet

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 12 | FileSize: 0.81 M | File type: PDF
of x

So sánh ERP và Intranet. So sánh ERP và Intranet trên quan điểm khả thi ứng dụng vào mô hình quản lý doanh nghiệp. www.vtranet.com - Phần mềm quản lý doanh nghiệp.Là hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của mình bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/so-sanh-erp-va-intranet-n281tq.html

Nội dung


 1. VINNO | Software Solution ERP & INTRANET
 2. Khái niệm • Có nhiều cách định nghĩa nhưng thực chất Intranet là một mạng nội bộ để các nhân viên trong một công ty hay một tổ chức xây dựng và chia sẻ thông tin chứa trên các cơ sở dữ liệu riêng theo Intranet phương pháp của Website trên Internet • Là hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của mình bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý ERP nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v... 2 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 3. B1.Ứng dụng B1.Ứng dụng phần mềm vào bộ phận Accounting Inventory HRM CRM Sales Vendor Purchasing 3 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 4. B2.Kết nối B2.Kết nối thông tin giữa các phần mềm tin giữa Accounting Purchasing Inventory Intranet Vendor HRM Sales CRM 4 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 5. B3.Giải pháp B3.Giải pháp phần mềm tổng thể ERP Accounting Purchasing Inventory ERP Vendor HRM Sales CRM 5 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 6. Điều kiện triển khai Intranet 1 Máy chủ dịch vụ Web, database 2 Kết nối LAN/WAN/Internet Thiết bị có trình duyệt Internet 3 (PC, máy tính bảng, smartphone, internet TV,..) 6 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 7. Điều kiện triển khai ERP Thời gian triển khai lâu (1 – 3 năm) Thay đổi quy trình làm việc (hoặc phần mềm) Chi phí ẩn (đào tạo, tích hợp&thử nghiệm, sửa chữa,chuyển đổi/phân tích dữ liệu,tư vấn,nhân sự,nhân sự Core, vấn đề sau triển khai) Thực hiện ISO trước Môi trường kinh doanh ổn định 7 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 8. Các vấn đề được giải quyết  Tích hợp thông tin tài chính  Tích hợp thông tin đặt hàng của khách hàng  Tiêu chuẩn hoá và tăng hiệu suất sản xuất  Giảm hàng hoá tồn kho  Tiêu chuẩn hoá thông tin nhân sự 8 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 9. Tại sao ERP thất bại ERP thất Thay đổi phần mềm: kéo dài, không đảm bảo về tính liên kết, khó bảo trì Thay đổi quy trình làm việc: thay đổi thói quen là một thách thức lớn 9 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 10. Điển hình Thế giới Việt Nam • Hershey • Savimex(4 (Fortune 500), thất bại+ 1 HP, Nike,.. thành công), (Báo kinh tế FPT (không Sài Gòn) triển khai lại ERP), CoopMart (FPT thất bại), Nestlé (6 năm) 10 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 11. MÔ MÔ HÌNH LEAN MANUFACTURING MANUFACTURING  Khởi nguồn và áp dụng thành công tại công ty Toyota, và hiện nay đã lan ra toàn cầu.  Đơn giản hoá việc quản lý tối đa, đến mức mà phần Planning trong hệ thống ERP hầu như biến mất  Việc quản lý như vậy chỉ co gọn lại ở mấy điểm: – Hệ thống truyền tin đơn giản (Intranet) – Hệ thống giữ nhịp sản xuất (nhân sự quản lý) – Các kỹ thuật khác 11 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
 12. Kết thúc Xin chân thành cảm ơn ! Nếu bạn có bất kỳ điều gì thắc mắc, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@vinno.vn Hoặc hotline 091 212 5610 12 www.vinno.vn VINNO – Software Solution
676317