Slide Kỹ năng thuyết trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 13 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Slide Kỹ năng thuyết trình. Đòi hỏi của thời đại mới A= attitude S= skill K= knowledge .Thành viên: ­ Nguyễn Quang Điệp ­ Nguyễn Thị Thu Hà ­ Đoàn Thanh Hải ­ Vũ Thị Hồng. Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/slide-ky-nang-thuyet-trinh-5b3ttq.html

Nội dung


 1. Đòi hỏi của thời đại mới A= attitude S= skill K= knowledge
 2. Thành viên: Th ­ Nguyễn Quang Điệp ­ Nguyễn Thị Thu Hà ­ Đoàn Thanh Hải ­ Vũ Thị Hồng ­ Ngô Tuấn Linh
 3. I. Mở đầu  I. M II.Thảo luận ­ Thảo luận nhóm ­ Thuyết trình ­ Kết quả đánh  giá III. Tổng kết
 4. Thảo Luận Th I.  Quá trình chuẩn bị II.  Giai đoạn trình bày III. Hậu thuyết trình
 5. Thảo Luận Th
 6. Thuyết trình là cả một nghệ  Thuy thuật Và người thuyết trình cũng  là nghệ sỹ 
 7. Đi chợ Chuẩn bị Chế biến Thuyết  trình Rửa bát Hậu  thuyết  trình
 8. 1. QÚA TRÌNH CHUẨN BỊ Đối Tượng 1. Nội Dung 2. Hình Thức 3. Thực Tập 4.    
 9. 1.1 Đối tượng: 1.1  ­ Ai? ­ Bao nhiêu?
 10. 1.2: Nội Dung: 1.2:  ­ Mục đích + điểm  chính cần nhấn mạnh ­ Dàn ý chi tiết ­ Thời lượng
 11. 1.3: Hình thức: 1.3:  ­ Địa điểm: diện tích + khung cảnh ­ Thiết bị hỗ trợ:
 12. 1.4: Thực tập:  1.4:  ­ Tốc độ+ âm lượng  nói ­ Trang phục ­ Khớp với các thiết  bị
 13. 2. GIAI ĐOẠN TRÌNH BÀY 2. GIAI  2.1 Khi bắt đầu 2.2 Phần chính a. Ngôn ngữ nói b. Ngôn ngữ cơ thể c. Phương tiện trợ giúp d. Giao lưu khán giả e. Giải quyết câu hỏi f. Tâm thế 2.3 Kết thúc
 14. 2.1 Bắt đầu thuyết trình Nhằm thu hút người nghe ngay từ đầu: Thực hiện điệu bộ nhằm thu hút sự chú ý của thính giả Đưa ra thông báo hoặc thống kê theo cách làm cho người khác phải giật mình Bông đùa một chút có liên quan đến chủ đề Đưa ra những trích dẫn phù hợp Thuật lại một câu chuyện có liên quan
 15. Điệu bộ??? Đi
 16. Đưa ra 1 thông báo thông hoặc thống ho kê theo kê cách làm cho người cho khác phải giật mình
 17. 2.1Bắt đầu thuyết trình Những điều nên tránh: Nh • Bắt đầu bằng: "Xin chào, tên tôi là...“ • Những câu xin lỗi, cách nói thăm dò có thể làm cho người nghe nghi ngờ độ tin cậy của bạn • Dùng câu hỏi cường điệu, hoa mỹ • Đi xa chủ đề • Không biết cách đi lên bục thuyết trình
 18. Xin  ào ,  ch tên t ôi là….
295635