SKKN: Sử dụng tiện ích google drive trong quản lý ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2016 -2017

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: DOC
of x

SKKN: Sử dụng tiện ích google drive trong quản lý ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2016 -2017. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm là: Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiện ích google drive trong trường trung học phổ thông, tìm hiểu thực trạng ứng dụng CNTT và tiện ích google drive ở trường THPT Lê Lai các năm học trước, đề ra giải pháp sử dụng tiện ích google drive ở trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc lặc năm học 2016 - 2017. Mời các bạn cùng tham khảo!. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/skkn-su-dung-tien-ich-google-drive-trong-quan-ly-o-truong-thpt-le-laia-huyen-ngo-3qdbuq.html

Nội dung


1102285

Tài liệu liên quan


Xem thêm