SKKN: Phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”.

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

SKKN: Phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”.. Sáng kiến kinh nghiệm đề tài Phát triển kĩ năng giải bài tập các quy luật di truyền thông qua dạng toán di truyền tương tác giữa các gen không alen nhằm giúp học sinh có kết quả tốt, tôi đã rất chú trọng dạng toán liên quan đến quy luật di truyền tương tác giữa các gen không alen,. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/skkn-phat-trien-ki-nang-giai-bai-tap-cac-quy-luat-di-truyen-thong-qua-dang-toan--x0dbuq.html

Nội dung


1102639

Tài liệu liên quan


Xem thêm