SKKN: Hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 28 | FileSize: M | File type: DOC
of x

SKKN: Hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính. Viết chương trình ta nên tìm cách viết sao cho chương trình thực hiện càng ít phép toán càng tốt. Xuất phát từ thực tế đó đề tài: “Hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính” nhằm định hướng cho các em học sinh biết phân tích, lựa chọn thuật toán tối ưu trước khi lập trình giải bài toán trên máy tính.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/skkn-huong-dan-hoc-sinh-lua-chon-thuat-toan-toi-uu-khi-lap-trinh-giai-bai-toan-t-70dbuq.html

Nội dung


1102649

Tài liệu liên quan


Xem thêm