REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING IV (EQUIPMENT COOLING) AIPD

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 161 | FileSize: 5.53 M | File type: PDF
of x

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING IV (EQUIPMENT COOLING) AIPD. Tham khảo sách 'refrigeration and air conditioning iv (equipment cooling) aipd', kỹ thuật - công nghệ, năng lượng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/refrigeration-and-air-conditioning-iv-equipment-cooling-aipd-9x11tq.html

Nội dung


SUBCOURSE OD1750 EDITION A REFRIGERATIONANDAIR CONDITIONINGIV (EQUIPMENTCOOLING) REFRIGERATION AND AIRCONDITIONING IV (EQUIPMENT COOLING) Subcourse OD1750 Edition A United States ArmyCombined Arms Support Command FortLee, VA23801-1809 14 Credit Hours INTRODUCTION This subcourse is the last of four subcourses devoted to basic instruction in refrigeration and air conditioning. The scope of this subcourse takes in unit components of the absorption system, including their functions and maintenance; water treatment methods and their relationship to centrifugal systems; centrifugal water pumps and electronic control systems, including the relationship of amplifier, bridge and discriminator circuits to electronic controls. The subcourse consists of three lessons. Lesson 1. Direct Expansion and Absorption System. 2. Centrifugal Systems and Water Treatment. 3. Centrifugal Water Pumps and Electronic Control Systems. Unless otherwise stated, whenever the masculine gender is used, both men and women are included. CONTENTS Page Preface.................................................................................................................................................................... ii Acknowledgment.................................................................................................................................................... iii Lesson 1 Chapter 1 Direct Expansion Systems ..................................................................................................................................... 1 2 Absorption Systems ............................................................................................................................................... 26 Lesson 2 Chapter 3 Centrifugal Systems ............................................................................................................................................... 46 4 Water Treatment ................................................................................................................................................... 77 Lesson 3 Chapter 5 Centrifugal Water Pumps)...................................................................................................................................... 96 6 Fundamentals of Electronic Controls..................................................................................................................... 103 7 Electronic Control Systems ................................................................................................................................... 132 Answers to Review Exercises................................................................................................................................. 139 The passing score for ACCP material is 70%. Preface YOU HAVE studied the fundamentals and commercial refrigeration and air-conditioning systems. This final volume deals with another phase of your career ladder-equipment cooling. Since the principles of equipment cooling are common to all refrigeration systems, your mastery of the subject should be easy. All of the systems covered in this volume can be applied to commercial refrigeration and air conditioning. To qualify you in equipment cooling, we will present the following systems in this volume: (1) Direct expansion (2) Absorption (3) Centrifugal (4) Water treatment (5) Centrifugal water pumps (6) Fundamentals of electronic controls (7) Electronic control Keep this memorandum for your own use. ii ... - tailieumienphi.vn 667087