of x

Quyết định số 976/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 976/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 976/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-976-qd-ctn-yqt2tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới mọi người thư viện Quyết định số 976/QĐ-CTN.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Quyền dân sự phục vụ cho thư viện của mình.Xin mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Quyết định số 976/QĐ-CTN thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được giới thiệu bởi user quyendansu tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 1 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chuyên mục còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 976/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012 Số: 976/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngoài ra năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, bên cạnh đó năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp trang bị 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 147/TTr-CP ngày 13/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, thêm nữa Cho trở lại
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2012 Số: 976/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 147/TTr-CP ngày 13/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với ông Phạm Ngọc Thương, sinh ngày 09/9/1934 tại Thừa Thiên Huế; hiện cư trú tại Gilbert str. 14, 54290 Trier, Cộng hòa Liên bang Đức. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang
703112

Sponsor Documents