of x

Quyết định số 940/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 940/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 940/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-940-qd-ctn-vqt2tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Quyết định số 940/QĐ-CTN.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự mang đến cho mình.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Thư viện Quyết định số 940/QĐ-CTN thuộc danh mục ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được chia sẽ bởi thành viên quyendansu tới cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 1 trang , thuộc file .PDF, cùng mục còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 940/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 Số: 940/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho biết thêm năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, cho biết thêm năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp vật dụng 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét yêu cầu của Chính phủ tại Tờ trình số 141/TTr-CP ngày 05/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, tiếp theo là Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012 Số: 940/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 141/TTr-CP ngày 05/6/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Nguyễn Trung Sơn, sinh ngày 08/9/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại Windrooslein 36, 1018 ZW Amsterdam, Vương quốc Hà Lan. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang
703109

Sponsor Documents