of x

Quyết định số 829/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 3 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
2 lần xem

Quyết định số 829/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 829/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-829-qd-ctn-00n2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến mọi người thư viện Quyết định số 829/QĐ-CTN.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự mang đến cho thư viện của mình.Xin mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 829/QĐ-CTN thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được chia sẽ bởi thành viên quyendansu tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chuyên mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 3 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 829/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 829/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên cạnh đó năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, nói thêm năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp trang bị 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 134/TTr-CP ngày 24/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, thêm nữa Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012 Số: 829/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 134/TTr-CP ngày 24/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 829/QĐ-CTN ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Bùi Thị Tuyết Hạnh, sinh ngày 15/8/1984 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: No 12 Sai Yue Chung, Yuen Long, NT Giới t ính: Nữ 2. Hoàng Thị Châm, sinh ngày 24/01/1977 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Flat 207, Ying On House, Choi Ying Est., KLN Giới tính: Nữ 3. Đàm Quý Kim, sinh ngày 07/3/2002 t ại Hải Phòng(con c. Châm) Hiện trú tại: Flat 207, Ying On House, Choi Ying Est., KLN Giới tính: Nam 4. Đinh Thị Thủy, sinh ngày 03/02/1982 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Flat 4019 Chui Kwai House, Kwai Chung Est., NT Giới tính: Nữ 5. Lê Thị Thu Huyền, sinh ngày 01/02/1983 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: 1609 Kwong Yat House, Kwong Tin Est., Lam Tin Giới tính: Nữ 6. Đinh Thị Hoa, sinh ngày 20/12/1983 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Kin Ming Estate. Tseung Kwan O, NT Giới tính: Nữ 7. Sỳ Sường Lày Và, sinh ngày 18/11/1971 t ại Lâm Đồng Hiện trú tại: Flat/C-4/F, Po Hing Mansion, 1 Waning Lane, Sheung Wan Giới tính: Nữ
  3. 8. Phạm Thị Hồng, sinh ngày 18/01/1980 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: 9E, 3/F Man Ying Bld, Terry Point, Yau Ma Tri Giới tính: Nữ
695698

Sponsor Documents