of x

Quyết định số 758/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
4 lần xem

Quyết định số 758/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 758/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-758-qd-ctn-x0n2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Quyết định số 758/QĐ-CTN.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Văn Bản Luật,Quyền dân sự cần thiết cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Quyết định số 758/QĐ-CTN thuộc thể loại ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được chia sẽ bởi thành viên quyendansu tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 3 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 758/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 758/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,còn cho biết thêm năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12, ngoài ra năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp vật dụng 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét yêu cầu của Chính phủ tại Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1,còn cho biết thêm Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 758/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 12 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 758/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Lê Thị Hiền, sinh ngày 20/10/1975 tại Quảng Nam Hiện trú tại: Sangfuglestien 16, 2sal, 2400 Copenhagen NV Giới tính: Nữ 2. Nguyễn Huế Nữ, sinh ngày 25/9/1991 t ại Kiên Giang Hiện trú tại: Strandvejen 8-3sal, 8000 Ărhus Giới tính: Nữ 3. Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 19/02/1977 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Silkeborgej 40, 2TH, 8000 Aarhus C Giới tính: Nữ 4. Nguyễn Phú Quốc, sinh ngày 19/10/1980 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Peter Fabersvej 48 st, tv 8210 Aarhus V Giới tính: Nam 5. Quách Nhơn Hùng, sinh ngày 26/02/1971 t ại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Paaskelokkevej 10, 1.th, 5000 Odense C Giới tính: Nam 6. Huỳnh Thị Diệu Linh, sinh ngày 22/11/1978 t ại Khánh Hòa Hiện trú tại: Vibevej 57, 3.TV, 2400 Copenhagen NV Giới tính: Nữ 7. Nguyễn Thị Bảo Quyên, sinh ngày 23/3/1990 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Praestevaenget 1A, 7480 Vildbjerg Giới tính: Nữ
  3. 8. Trần Ngọc Huy, sinh ngày 12/6/1990 t ại Bình Thuận Hiện trú tại: Humlehaven 2, 5320 Agedrup Giới tính: Nam 9. Trần Thị Hương, sinh ngày 07/9/1986 t ại Đồng Nai Hiện trú tại: Siovaenget 7, True, 8381 Tilst, Arhus Giới tính: Nữ 10. Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 20/11/1982 t ại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Lorkeparken 48, 2TH, 5240 Odense No Giới tính: Nữ 11. Helena Huỳnh, sinh ngày 18/6/2008 t ại Đan Mạch (con c. Ngọc Anh) Hiện trú tại: Lorkeparken 48, 2TH, 5240 Odense No Giới tính: Nữ 12. Võ Thanh Quỳnh Hương, sinh ngày 10/4/1976 t ại TP Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Kolleparhen 57, 9200 Aalborg SV Giới tính: Nữ
695695

Sponsor Documents