Quyết định số 756/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: 0.13 M | File type: PDF
of x

Quyết định số 756/QĐ-CTN. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-756-qd-ctn-v0n2tq.html

Nội dung


  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2012 Số: 756/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 96/TTr-CP ngày 03/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 756/QĐ-CTN ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10/5/1978 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Rm 3002, Shing Choi Hse, Tin Shing Court, Tin Shui Wai NT Giới tính: Nữ 2. Trần Thị Hằng, sinh ngày 10/7/1981 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Rm 1711, 17F, Kwong Ching Hse, Kwong Tin EST, Lam Tin, KLN Giới tính: Nữ 3. Sam Tương Mãnh, sinh ngày 07/02/1989 t ại Tp. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: Flat 1114 Chun Ya Hse, Tuen Mun, NT Giới tính: Nữ 4. Nguyễn Thị Thu (Yuen Win Nie), sinh ngày 07/8/1980 t ại Hải Dương Hiện trú tại: Flat 1239, Tsuen Wing Lau, Lai Tak Tsuen Wing Lau, Lai Tak Tsuen, Tai Hang Giới tính: Nữ 5. Lê Thị Châm, sinh ngày 16/8/1982 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Rm 821, 8/F, Hing Chung Hse, Tai Hinh EST, Tuen Mun, NT Giới tính: Nữ 6. Phùng Mỹ Quần, sinh ngày 10/5/1965 t ại Tp. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: 2705 Blk Tsui Hse, Hiu Tsui Court, Siu Sai Wan Giới tính: Nữ 7. Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 26/01/1967 tại Hải Phòng Hiện trú tại: Rm 44, 13/F, Lee Kwan Bldg, 40-46 Argyle Str, Mongkok
  3. Giới tính: Nam 8. He Lam Bảo, sinh ngày 04/11/1969 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Rm 1314, 13/F Cheung Bos Hse, Chai Wan EST, Clear Water Bay Rd, Chai Wan, KLN Giới tính: Nam 9. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 27/02/1981 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Flat A4, 11/F, Blk A, Kam Ling Court, Shek Tong TSui Giới tính: Nữ 10. Nguyễn Diệu Tâm (Yuen Yui Sam Judy), sinh ngày 04/10/1975 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Flat 708, 7/F, Ching Fung Hse, Ninh Fung EST, Kwaichung NT Giới tính: Nữ 11. Nguyễn Thị Việt Hương, sinh ngày 10/02/1979 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Flat 418, BIK7, Verbena Height, Tseung Kwan O Giới tính: Nữ 12. Đỗ Thị Thanh Thủy, sinh ngày 05/12/1969 t ại Hải Phòng Hiện trú tại: Flat 344, 3/F, Yuet Ping Hse, Long Ping EST, NT Giới tính: Nữ 13. Phạm Thúy Hằng, sinh ngày 10/10/1982 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Flat 3, 14/F, Oi Kan Hse, TSZ Oi Court, TSZ Wan Shan, KLN Giới tính: Nữ 14. Tạ Thị Thi, sinh ngày 22/6/1977 t ại Thái Bình Hiện trú tại: Flat B (3), TSZ Fung House, Fung Tak EST, 111 Fung Tak Road Giới tính: Nữ 15. Dín Văn Nhì, sinh ngày 08/11/1981 t ại Đồng Nai
  4. Hiện trú tại: Flat B (3), Jung Ying Mansion, 56 Fooktak Str.Yuen Long, NT Giới tính: Nam 16. Bùi Thị Doan, sinh ngày 18/3/1967 t ại Quảng Ninh Hiện trú tại: Rm 2924 Pik Ngan House, Shek Pai Wan Estate Giới tính: Nữ
695693