of x

Quyết định số 700/QĐ-CTN

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 2 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
3 lần xem

Quyết định số 700/QĐ-CTN. Tham khảo tài liệu 'quyết định số 700/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quyet-dinh-so-700-qd-ctn-q0n2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Quyết định số 700/QĐ-CTN.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Văn Bản Luật,Quyền dân sự mang đến cho học tập.Xin mời bạn đọc quan tâm cùng xem ,Tài liệu Quyết định số 700/QĐ-CTN thuộc chủ đề ,Văn Bản Luật,Quyền dân sự được chia sẽ bởi thành viên quyendansu tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Văn Bản Luật,Quyền dân sự , có tổng cộng 2 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có văn bản pháp luật, Luật dân sự, thủ tục về quốc tịch, hộ tịch, luật lý lịch tư pháp, luật nuôi con nuôi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'quyết định số 700/qđ-ctn', văn bản luật, quyền dân sự dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012 Số: 700/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên cạnh đó năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12,còn cho biết thêm năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp trang bị 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 113/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1, tiếp theo là Cho thôi quốc
  1. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2012 Số: 700/QĐ-CTN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 113/TTr-CP ngày 17/5/2012, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trương Tấn Sang DANH SÁCH
  2. CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM (Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-CTN ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch nước) 1. Đinh Xuân Giang, sinh ngày 15/10/1978 t ại Hà Nội Hiện trú tại: Inge-Morath Plazt - 7 Top 39, 5020 Salzburg, Austria Giới tính: Nam 2. Đinh Thùy Linh Stephanie, sinh ngày 24/8/2005 t ại Áo (con a. Giang) Hiện trú tại: Inge-Morath Plazt - 7 Top 39, 5020 Salzburg, Austria Giới tính: Nữ 3. Đinh Julian, sinh ngày 04/7/2008 t ại Áo (con a. Giang) Hiện trú tại: Inge-Morath Plazt - 7 Top 39, 5020 Salzburg, Austria Giới tính: Nam
695688

Sponsor Documents