Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 51 | FileSize: 4.01 M | File type: PDF
of x

Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu. tài liệu “Quy phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu” được dùng để tính toán thủy lực cống dưới sâu thuộc các cấp công trình, trong giai đoạn thiết kế. Nên vận dụng những kinh nghiệm khai thác và kết quả nghiên cứu các công trình tương tự Trục lái là thiết bị chịu lực chủ yếu của thiết bị lái, nó có nhiệm vụ truyền mômen từ máy lái đến bánh lái.Trục lái là một trục tròn, thẳng có các cổ trục để lắp cần lái, phanh,…có rãnh để lắp then và vòng hãm…Phần dưới của trục lái,.... Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quy-pham-tinh-toan-thuy-luc-cong-duoi-sau-nqs1tq.html

Nội dung


 1. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 2. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 3. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 4. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 5. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 6. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 7. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 8. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 9. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 10. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 11. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 12. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 13. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 14. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 15. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 16. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 17. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 18. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 19. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
 20. 127.0.0.1 downloaded 42178.pdf at Fri Mar 23 10:28:16 ICT 2012
655149

Tài liệu liên quan


Xem thêm