of x

Quạt và hệ thống - Nguyễn Hùng Tâm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 51 | FileSize: 5.75 M | File type: PDF
0 lần xem

Quạt và hệ thống - Nguyễn Hùng Tâm. Quạt và hệ thống do Nguyễn Hùng Tâm biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Dẫn nhập, các loại quạt, các thông số đặc tính hình học, các quy luật đồng dạng, vận hành, lắp đặt,...Mời các em cùng tham khảo!. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/quat-va-he-thong-nguyen-hung-tam-t2abuq.html

Nội dung


QUẠT và HỆ THỐNG
(FANS, BLOWERS AND SYSTEMS)

DẪN NHẬP
CÁC LOẠI QUẠT
CÁC THÔNG SỐ:
ĐẶC TÍNH, HÌNH HỌC
CHỌN QUẠT
CÁC QUI LUẬT ĐỒNG DẠNG
VẬN HÀNH, LẮP ĐẶT
• KHẢO NGHIỆM QUẠT
• TÍNH TRỞ LỰC HỆ THỐNG ( xem giáo trình)
• TÍNH TÓAN CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA QUẠT
Nguyễn Hùng Tâm

1

QUẠT và HỆ THỐNG
• Quạt được sử dụng nhiều
trong sinh họat, công nghiệp,
nhằm cung cấp gío, tiêu thụ
> 15% điện…gồm:
• Quạt, đường ống+co nối,
môtơ+điều khiển, thiết bị đo,
thiết bị đầu cuối (Bộ TĐN,
ĐHKK..)
• Fans: H< 1136mmWG
• (tỷ số nén 1.2 )
Nguyễn Hùng Tâm

2

QUẠT và HỆ THỐNG
• CÁC LOẠI QUẠT
– 4 LOẠI CHÍNH: li tâm ( centrifugal), hướng trục (axial),
hỗn hợp (mixed flow) và ngang dòng(cross flow)

Nguyễn Hùng Tâm

3

QUẠT và HỆ THỐNG
• QUẠT LITÂM: cấu tạo và NLHĐ

Thổi ra
Hút vào

Nguyễn Hùng Tâm

4

QUẠT LITÂM: cấu tạo và NLHĐ
FC Fan( Sirocco)

Quạt có 2
miệng hút

Plenum Fan

Nguyễn Hùng Tâm

5

1098819