quá trình hình thành phương pháp tùy chọn ease full để thay đổi tốc độ hoạt động p3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: M | File type: PDF
of x

quá trình hình thành phương pháp tùy chọn ease full để thay đổi tốc độ hoạt động p3. 6. Chuyển các tấm ảnh thành symbol. 6.1 Bấm chọn keyframe của layer Water-lilies.jpg: 6.2 Chọn Modify Convert to Symbol… từ menu (Hoặc phím tắt F8): 6.3 Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Gõ tên Water-lilies vào ô Name, chọn Type là Movie Clip, bấm nút OK để chấp nhận:. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/qua-trinh-hinh-thanh-phuong-phap-tuy-chon-ease-full-de-thay-doi-toc-do-hoat-dong-rccvtq.html

Nội dung


  1. Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn Bạn thu được kết quả như sau: 6. Chuyển các tấm ảnh thành symbol. 6.1 Bấm chọn keyframe của layer Water-lilies.jpg: 6.2 Chọn Modify > Convert to Symbol… từ menu (Hoặc phím tắt F8):
  2. Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.3 Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Gõ tên Water-lilies vào ô Name, chọn Type là Movie Clip, bấm nút OK để chấp nhận: 6.4 Bấm chọn keyframe của layer Sunset.jpg: 6.5 Chọn Modify > Convert to Symbol… từ menu (Hoặc phím tắt F8):
  3. Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.6 Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Gõ tên Sunset vào ô Name, chọn Type là Movie Clip, bấm nút OK để chấp nhận: 6.7 Bấm chọn keyframe của layer Blue-hills.jpg: 6.8 Chọn Modify > Convert to Symbol… từ menu (Hoặc phím tắt F8):
  4. Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.9 Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Gõ tên Blue-hills vào ô Name, chọn Type là Movie Clip, bấm nút OK để chấp nhận: 6.10 Bấm chọn keyframe của layer Winter.jpg: 6.11 Chọn Modify > Convert to Symbol… từ menu (Hoặc phím tắt F8):
  5. Giáo trình Flash cs4 – sưu tầm từ website: www.tuoitre.vn 6.12 Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Gõ tên Winter vào ô Name, chọn Type là Movie Clip, bấm nút OK để chấp nhận: 7. Tạo Motion Tween cho layer Water-lilies.jpg. 7.1. Bấm phím phải chuột vào keyframe của layer Water-lilies.jpg cho xuất hiện menu ngữ cảnh và chọn Create Motion Tween:
353977

Tài liệu liên quan


Xem thêm