Property Estate Modelling and Forecasting_1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 32 | FileSize: 0.45 M | File type: PDF
of x

Property Estate Modelling and Forecasting_1. cuốn sách này giới thiệu và giải thích một loạt các kỹ thuật định lượng có liên quan để phân tích các dữ liệu bất động sản. Nó bao gồm rất nhiều ví dụ chi tiết, cho độc giả tự tin mà họ cần để ước tính và giải thích mô hình của họ. Trong suốt, cuốn sách nhấn mạnh các kỹ thuật thống kê có thể được sử dụng để dự báo và các chương trình dự báo có thể được đánh giá. Được viết bởi một giáo viên giàu kinh nghiệm của kinh tế và bất động sản.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/property-estate-modelling-and-forecasting_1-cip1tq.html

Nội dung


650962