of x

Professional standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 61 | FileSize: 0.74 M | File type: PDF
2 lần xem

Professional standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education. professional standards for the national council for accreditation of teacher educationThe Standard of Excellence in Teacher Preparation .professional standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education 2006 edition national council for accreditation of teacher education The Standard of Excellence in Teacher Preparation .T. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/professional-standards-for-the-accreditation-of-schoolsa-collegesa-and-departmen-gz11tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin chia sẽ tới mọi người tài liệu Professional standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Kinh Tế - Quản Lý,Tiêu chuẩn - Qui chuẩn mang đến cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem ,Thư viện Professional standards for the Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education thuộc danh mục ,Kinh Tế - Quản Lý,Tiêu chuẩn - Qui chuẩn được giới thiệu bởi thành viên tieuchuanquichuan tới học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Kinh Tế - Quản Lý,Tiêu chuẩn - Qui chuẩn , có tổng cộng 61 page , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có Professional standards, Colleges, Departments of Education, educational standards, recognition of educational and training programs ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
professional standards,còn cho biết thêm for the national council for accreditation of teacher educationThe Standard of Excellence in Teacher Preparation, cho biết thêm professional standards, cho biết thêm for the, tiếp theo là Accreditation of Schools, Colleges, and Departments of Education, tiếp theo là 2006 edition, nói thêm national council for accreditation of teacher education, nói thêm The Standard of Excellence in Teacher Preparation,còn cho biết thêm T professional for the Accreditationof Schools, Colleges, and Departments of Education 2006 edition national council for accreditation of teacher education The Standard of Excellence in Teacher Preparation professional for the Accreditationof Schools, Colleges, and Departments of Education 2006 edition national council for accreditation of teacher education The Standard of Excellence in Teacher Preparation Table of Contents Chapter One: Mission and Scope Introduction
professional for the Accreditationof Schools, Colleges, and Departments of Education 2006 edition national council for accreditation of teacher education The Standard of Excellence in Teacher Preparation professional for the Accreditationof Schools, Colleges, and Departments of Education 2006 edition national council for accreditation of teacher education The Standard of Excellence in Teacher Preparation Table of Contents Chapter One: Mission and Scope Introduction....................................................................................................................................1 Mission............................................................................................................................................1 Table 1: List of Member Organizations ..........................................................................................2 The Late 20th Century: Decades of Change ..................................................................................3 A Vision of the Professional Teacher for the 21st Century ..............................................................3 History............................................................................................................................................5 Scope of NCATE Accreditation ......................................................................................................5 Authority for Accreditation Activities ..............................................................................................6 Chapter Two: NCATE Standards Development of NCATE Standards ................................................................................................7 How the Standards Are Applied ......................................................................................................8 Introduction to NCATE’s Standards................................................................................................8 NCATE Unit Standards ................................................................................................................10 Conceptual Framework(s)..............................................................................................................12 Candidate Performance Standard 1 ............................................................................................................14 Standard 2 ............................................................................................................21 Unit Capacity Standard 3 ............................................................................................................25 Standard 4 ............................................................................................................29 Standard 5 ............................................................................................................33 Standard 6 ............................................................................................................38 NCATE Program Standards ..........................................................................................................42 Chapter Three: Accreditation Decisions Accreditation Decisions After the First Visit..................................................................................45 Accreditation Decisions After a Continuing Accreditation Visit....................................................46 Chapter Four: NCATE Leadership Governing Boards..........................................................................................................................49 Terms of Appointment ..................................................................................................................50 Board of Examiners ......................................................................................................................50 NCATE and State Decision Making..............................................................................................51 Glossary of NCATE Terms ................................................................................52 CHAPTER ONE Mission and Scope INTRODUCTION The National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) is recognized by the U. S. Department of Education as the accrediting body for colleges and universi-ties that prepare teachers and other professional personnel for work in elementary and secondary schools. Through its voluntary, peer review process, NCATE ensures that accredited institutions produce competent, caring, and qualified teachers and other professional school personnel who can help all students learn. NCATE, a non-profit, non-governmental organization, is a coalition of more than 30 national associations representing the education profession at large. The associations that comprise NCATE appoint representatives to NCATE’s policy boards, which develop NCATE standards, policies, and procedures.1 Membership on policy boards includes representatives from organizations of (1) teacher educators, (2) teachers, (3) state and local policymakers, and (4) professional specialists. See Table 1 for a list of member organizations. MISSION Accountability and improvement in teacher preparation are central to NCATE’s mis-sion. The NCATE accreditation process determines whether schools, colleges, and departments of education meet demanding standards for the preparation of teachers and other professional school personnel. Through this process, NCATE provides assurance to the public that the graduates of accredited institutions have acquired the knowledge, skills, and dispositions necessary to help all students learn. Providing leadership for reform in teacher education is also central to NCATE’s mission. Through standards that focus on systematic assessment and performance-based learning, NCATE encourages accredited institutions to engage in continuous improvement based on accurate and consistent data. By providing leadership in teacher education, NCATE ensures that accredited institutions remain current, relevant, and productive, and that graduates of these institutions are able to have a positive impact on P–12 student learning. 1 For the latest guidance on NCATE policies and procedures, visit the website at www.ncate.org. National Council for Accreditation of Teacher Education 1 CHAPTER 1 | MISSION AND SCOPE Table 1: List of Member Organizations Teacher Educator Organizations American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE) Association of Teacher Educators (ATE) Teacher Organizations American Federation of Teachers (AFT) National Education Association (NEA) Policymaker Organizations Council of Chief State School Officers (CCSSO) National Association of State Boards of Education (NASBE) National School Boards Association (NSBA) Subject-Specific Organizations American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) American Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance (AAHPERD)* International Reading Association (IRA)* International Technology Education Association (ITEA)* National Council for the Social Studies (NCSS)* National Council of Teachers of English (NCTE)* National Council of Teachers of Mathematics (NCTM)* National Science Teachers Association (NSTA)* Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)* Child-Centered Organizations Association for Childhood Education International (ACEI)* Council for Exceptional Children (CEC)* National Association for the Education of Young Children (NAEYC)* National Middle School Association (NMSA)* Technology Organizations Association for Education Communications and Technology (AECT)* International Society for Technology in Education (ISTE)* Specialist Organizations American Educational Research Association (AERA) American Library Association (ALA)* Council for Social Foundations of Education (CSFE) National Association of School Psychologists (NASP)* Administrator Organizations American Association of School Administrators (AASA)** Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD)** National Association of Black School Educators (NABSE) National Association of Elementary School Principals (NAESP)** National Association of Secondary School Principals (NASSP)** Other National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) Public Representatives Student Representatives *These organizations operate the program review components of the accreditation process. **The Educational Leadership Constituent Council (ELCC), composed of four NCATE member associations, AASA, ASCD, NAESP, and NASSP, reviews educational leadership programs. 2 Professional Standards ... - tailieumienphi.vn 667130

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm