of x

Practice Test: Listening

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: 18.41 M | File type: PDF
0 lần xem

Practice Test: Listening. Nowadays, the young married couple jump into their small family car on a Saturday afternoon and drive to the Hypermarket, outside town. They fill a huge trolley to the brim and join a long queue at one of the 25 tills. They pay with their credit card and push the trolley to the car. Then, they drive back home, park as near their place as possible, and carry home twenty plastic bags each.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/practice-test-listening-f2v1tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Practice Test: Listening.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh giúp đỡ cho thư viện của mình.Trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem ,Tài liệu Practice Test: Listening trong thể loại ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh được giới thiệu bởi thành viên kynangnghetienganh đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Kỹ năng nghe tiếng Anh , có tổng cộng 64 page , thuộc thể loại .PDF, cùng thể loại còn có different understandings, people talk, appropriate to talk, examples to support, write sentences describing, compose responses ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Nowadays, the young married couple jump into their small family car on a, thêm nữa Saturday afternoon and drive to the Hypermarket, outside town, ngoài ra They fill a huge, bên cạnh đó trolley to the brim and join a long queue at one of the 25 tills, kế tiếp là They pay with their, bên cạnh đó credit card and push the trolley to the car, bên cạnh đó Then, they drive back home, park as near, ngoài ra their place as possible, and carry home twenty plastic bags each, thêm nữa
659461

Sponsor Documents