of x

Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 4 | Page: 124 | FileSize: 5.75 M | File type: PDF
4 lần xem

Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng. Giáo trình "Phương pháp luận sáng tạo" được viết ra nhằm giới thiệu và phổ biến các phương pháp suy nghĩ tiên tiến để mọi người áp dụng vào đời sống và các công việc cụ thể của mình. Giáo trình này không phải giáo trình tự học. Nó tóm tắt những nội dung chính của môn học, giúp người học đỡ phải ghi chép nhiều trên lớp và sau khi kết thúc khóa học, trở về với cuộc sống công việc hằng ngày của mình, có tài liệu tham khảo khi cần thiết. Các thí dụ minh họa, các bài tập chủ yếu sẽ cho ở trên lớp.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phuong-phap-luan-sang-tao-khoa-hoc-ky-thuat-giai-quyet-van-de-va-ra-quyet-dinh-g-8ty1tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy giúp đỡ cho mình.Trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem ,Tài liệu Phương pháp luận sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật - Giải quyết vấn đề và ra quyết định (Giáo trình tóm tắt) - Phan Dũng trong danh mục ,Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy được giới thiệu bởi user kynangtuduy tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào mục Kỹ Năng Mềm,Kỹ năng tư duy , có tổng cộng 124 page , thuộc file .PDF, cùng chuyên mục còn có Phương pháp luận sáng tạo, Phương pháp luận, Phương pháp tư duy, Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Kỹ năng tư duy, Khoa học sáng tạo ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Giáo trình "Phương pháp luận sáng tạo" được viết ra nhằm giới thiệu và rộng rãi những phương pháp suy nghĩ hiện đại để mọi người áp dụng vào đời sống và những công việc cụ thể của mình, tiếp theo là Giáo trình này không phải giáo lớp lang học, cho biết thêm Nó tóm tắt các nội dung chính của môn học, giúp người học đỡ phải ghi chép đa dạng trên lớp và sau khi chấm dứt khóa học, trở về với đời sống công việc hằng ngày của mình, có tài liệu tham khảo khi cần thiết, cho biết thêm Các tỉ dụ minh họa, những bài tập chính yếu sẽ cho ở phía trên lớp,còn cho biết thêm
    663054

    Sponsor Documents


    Tài liệu liên quan


    Xem thêm