Phát triển lưới điện thông minh: Tiềm năng mới về dịch vụ cung ứng điện

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 2 | FileSize: 0.74 M | File type: PDF
of x

Phát triển lưới điện thông minh: Tiềm năng mới về dịch vụ cung ứng điện. Hạn chế lớn nhất của lưới điện truyền thống hiện nay là quá trình truyền tải chỉ đi 1 chiều từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ vì vậy người dùng không biết được lượng điện đã tiêu thụ vì vậy người dùng không biết được lượng điện đã tiêu thụ để điều chỉnh hành vi sử dụng điện của mình.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phat-trien-luoi-dien-thong-minh-tiem-nang-moi-ve-dich-vu-cung-ung-dien-99n8tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 975967

Tài liệu liên quan


Xem thêm