Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới. Bài viết của Lê Thế Tiệm nêu ra những thách thức mới trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy và nhấn mạnh những trọng điểm về việc phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phat-huy-suc-manh-tong-hop-cua-toan-xa-hoia-nang-cao-hieu-qua-phong-chong-toi-ph-l8bbuq.html

Nội dung


1100323

Tài liệu liên quan


Xem thêm