Phản ứng nhiệt phân

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 5 | FileSize: M | File type: DOCX
of x

Phản ứng nhiệt phân. Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhiều phân tử chất khác dưới tác dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-ung-nhiet-phan-e5potq.html

Nội dung


  1. Chương V: phản ứng nhiệt phân Chủ nhật, 17 Tháng 5 2009 12:45 Thầy Trung Hiếu I. Định nghĩa: Là phản ứng phân huỷ phân tử một hợp chất thành nhi ều phân t ử ch ất khác d ưới tác dụng của nhiệt. Hợp chất càng bền, bị phân hủy ở nhiệt độ cao. II. Một số phản ứng nhiệt phân quan trọng: 1) Nhiệt phân muối:
  2. * Muối của các oxaxit chứa nguyên tố có hoá trị cao: bị nhiệt phân luôn luôn có 2. Các hiđroxit kim loại: * Không tan được trong nước: * Tan được trong nước: không bị nhiệt phân hoặc rất khó nhiệt phân: không phản ứng * Nhiệt phân trong không khí (hoặc gốc axit có tính oxi hoá), s ố oxi hoá kim lo ại có th ể tăng:
  3. Trung Hiếu 52: a) Thế nào là sự nhiệt phân một hợp chất hoá học? Sự nhiệt phân có phải là một quá trình oxi hoá khử không? Nêu ví d ụ. b) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau: M(OH)n,; M2(CO3)n; M(NO3)n; M2(SO4)n (sản phẩm tạo thành là oxit kim loại). c) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các muối sau: NaHCO3 Mg(HCO3)2, Na2SO4.10H2O, FeSO4 (tạo SO2, O2, oxit Fe) d) Viết phương trình phản ứng nhiệt phân các chất sau đây: (NH4)2CO3, Ba(HCO3)2, AgNO3, KNO3, Fe(NO3)3; (NH4)3PO4. Hướng dẫn giải a) Sự nhiệt phân: là quá trình phân tích một chất thành hai hay nhi ều ch ất khác d ưới tác d ụng c ủa nhi ệt. Sự nhiệt phân có thể là oxi hoá khử hoặc không oxi hoá khử. Ví dụ b) Các phản ứng nhiệt phân:
  4. Trung Hiếu 53: Trong mỗi chén sứ A, B, C đựng một muối nitrat. Nung các chén ở nhiệt độ cao trong không khí tới các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó làm ngu ội, thấy: * Trong A không còn lại dấu vết gì. * Cho dung dịch HCl vào B, thoát ra khí không màu (hoá nâu trong không khí). * Trong C còn lại chất rắn màu nâu. Hãy xác định muối nitrat trong mỗi chén? Hướng dẫn giải: a) Trong chén A không còn dấu vết gì chứng tỏ các muối nitrat bị nhi ệt phân hoàn toàn và s ản ph ẩm bay hơi hết. Vậy nó có thể là:
  5. Muối nitrat hữu cơ: b) Trong chén B phải chứa muối kim loại kiềm vì nó chuyển muối nitrat thành nitrit: c) Trong chén C còn lại chất rắn màu nâu đỏ chứng t ỏ đó là Fe 2O3. Vậy muối ban đầu có thể là muối nitrat sắt III hoặc s ắt II:
45264