of x

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH. Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-ung-nhiet-hach-fz9xtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến mọi người thư viện PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH.Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông phục vụ cho công tác giảng dạy.Xin mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH thuộc chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi bạn trunghocphothong đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 4 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng chủ đề còn có vật lý 12, giáo án vật lý 12, tài liệu vật lý 12, bài giảng vật lý 12, lý vật lý 12 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch, bên cạnh đó Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ, bên cạnh đó II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, nói thêm PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch,còn cho biết thêm Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ, nói thêm II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, tiếp theo là III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của thầy giáo Hoạt động 1 : GV : Có mấy hạt nhân tương tác ?,còn cho biết thêm HS : Hai HS : Một GV : Có mấy hạt nhân sản phẩm ? HS : Nặng hơn, ngoài ra GV : Hạt nhân được tạo nên có đặc điểm gì so với hai hạt nhân tương tác ?, tiếp theo là HS : Nêu khái niệm, cho biết thêm GV : Phản ứng nhiệt hạc
  1. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : GV : Có mấy hạt nhân tương tác ? HS : Hai HS : Một GV : Có mấy hạt nhân sản phẩm ? HS : Nặng hơn. GV : Hạt nhân được tạo thành có đặc điểm gì so với hai hạt nhân tương tác ?
  2. HS : Nêu định nghĩa. GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ? GV : Phản ứng nhiệt hạch xảy ra có HS : Tỏa nhiệt. kèm theo hiện tượng gì ? HS : Bền vững và không có tính phóng GV : Sản phẩm được tạo thành có đặc xạ. điểm gì ? GV : Hạt nhân mang điện tích gì ? Hoạt động 2 : HS : Dương GV : Muốn tạo ra phản ứng nhiệt hạch HS : Cung cấp cho chúng một động người ta phải làm gì ? năng đủ lớn để thắng lực đẩy Colomb. GV : Giới thiệu nhiệt độ cần thiết cho HS : Từ 107 đến 108 K một phản ứng nhiệt hạch ? GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ? HS : Nêu định nghĩa. GV : Nguồn gốc năng lượng của Mặt Hoạt động 3 : HS : Phản ứng nhiệt hạch. Trời và các ngôi sao là gì ? GV : Giới thiệu nhiệt độ trong lòng Mặt HS : Khoảng vài chục triệu độ. Trời ? GV : Giới thiệu chu trình cacbon  nitơ HS : Xem SGK trang 317 GV : Khối lượng của mặt Trời và các ngôi sao như thế nào khi chúng bức xạ ? HS : Giảm đi không đáng kể. Hoạt động 4 : GV : Con người đã thực hiện được
  3. HS : Rồi. Dưới dạng không kiểm soát phản ứng nhiệt hạch chưa ? được. GV : Năng lượng tỏa ra của chúng có HS : Lớn hơn năng lượng tỏa ra trong đặc điểm gì ? phản ứng nhiệt hạch rất nhiều. GV : Nguyên liệu trong phản ứng nhiệt HS : Nước. hạch là gì ? GV : Việc xây dựng các lò phản ứng HS : Rất tốn kém. nhiệt hạch như thế nào ? IV / NỘI DUNG : 1. Phản ứng nhiệt hạch a) Quá trình kết hợp hai hạt nhân nhẹ để tạo n ên một hạt nhân nặng hơn gọi là sự tổng hợp hạt nhân, hay phản ứng nhiệt hạch. 2 H  1 H  23 He  01 n 2 1 b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch Phản ứng kết hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao n ên mới gọi là phản ứng nhiệt hạch. 2. Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng. 3. Thực hiện phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất
  4. a) Trên Trái Đất, con người đã thực hiện một phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H (còn gọi là bom khinh khí) b) Vì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch rất nhiều, và vì nhiên liệu nhiệt hạch có thể coi là vô tận trong thiên nhiên, nên một vấn đề quan trọng đặt ra là : làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài của nhân loại. V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4. Xem bài 78
490873

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm