of x

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 7 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
7 lần xem

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27. TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/phan-lich-su-viet-nam-tu-1919-2000-bai-27-dufytq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới các bạn thư viện PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá phục vụ cho công tác giảng dạy.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng xem ,Thư viện PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27 trong danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được chia sẽ bởi thành viên lichsuvanhoa đến học sinh/sinh viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 2 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có giáo án lịch sử, lịch sử lớp 12, lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam, quan hệ quốc tế ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
TÀI LIỆU THAM KHẢO GIÁO ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 - BÀI 27 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1919 - 2000 Bài 27 T NG K T L CH S VI T NAM T NĂM 1919 – 2000 I CÁC TH I KỲ PHÁT TRI N C A L CH S DÂN T C, tiếp theo là 1/ Giai o n 1919 – 1930 : t sau Chi n tranh th gi i th nh t n khi ng ra i năm 1930, nói thêm - Sau CTTG I , Pháp làm chuy n bi n kinh t - xã h i Vi t Nam , t o i u ki n cho phong trào yêu nư c ti p thu lu ng tư tư ng cách m ng vô s n, tiếp theo là - Ho t ng c a Nguy n Ái Qu c ã làm chuy n bi n phong trào yêu nư c ch ng Pháp,còn cho biết thêm - Ba t ch c Công s n VN ra i, ngoài ra - CS VN ra i 3/2/30 ch m d t s kh ng ho ng v ư ng l i lãnh o phong trào cách m ng Vi t nam, nói thêm là 2/ Giai o n 1930 – 1945: t sau khi ng C ng s n VN ra i n 2-9-, tiếp theo là 1945, nói thêm là ng c a kh ng
  1. Bài 27 T NG K T L CH S VI T NAM T NĂM 1919 – 2000 I CÁC TH I KỲ PHÁT TRI N C A L CH S DÂN T C 1/ Giai o n 1919 – 1930 : t sau Chi n tranh th gi i th nh t n khi ng ra i năm 1930. - Sau CTTG I , Pháp làm chuy n bi n kinh t - xã h i Vi t Nam , t o i u ki n cho phong trào yêu nư c ti p thu lu ng tư tư ng cách m ng vô s n. - Ho t ng c a Nguy n Ái Qu c ã làm chuy n bi n phong trào yêu nư c ch ng Pháp - Ba t ch c Công s n VN ra i. - CS VN ra i 3/2/30 ch m d t s kh ng ho ng v ư ng l i lãnh o phong trào cách m ng Vi t nam 2/ Giai o n 1930 – 1945: t sau khi ng C ng s n VN ra i n 2-9- 1945. ng c a kh ng ho ng kinh t th gi i và “kh ng b tr ng“ c a Pháp - Tác ã làm bùng n phong trào cách m ng dư i s lãnh o c a ng - Xô Vi t Ngh Tĩnh 1930 –1931. V n ng dân ch 1936 –1939 - Cách m ng tháng Tám 1945 th ng l i là k t qu c a quá trình t p d t trong 10 năm t khi ng ra i . 3/ Giai o n 1945 – 1954: t sau cách m ng tháng Tám năm 1945 n ngày 21-7-1954. - Sau khi nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa ư c thành l p,nư c ta g p muôn vàn khó khăn . - Cu c kháng chi n ch ng Pháp (1945-1954) ti n hành trong i u ki n ã c l p và có chính quy n ; kháng chi n ch ng Pháp xâm lư c . - Chi n th ng l ch s BP 1954 , Pháp rút kh i nư c ta 4/ Giai o n 1954– 1975: t sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Pháp năm 1954 n ngày 30-4-1975. - Nhi m v cách m ng t ng mi n và nhi m v chung c a c nư c là “Kháng chi n ch ng M , c u nư c”. - Mi n Nam u tranh chính tr phát tri n lên “ ng kh i” , r i chi n tranh gi i phóng . ánh b i chi n lư c th ng tr và xâm lư c th c dân m i c a M : ánh - b i chi n lư c “Chi n tranh ơn phương”; “Chi n tranh c bi t”; “Chi n tranh c c b “; “Vi t Nam hóa chi n tranh” - Hi p nh Pari kí k t t o i u ki n th ng l i cho ta ti n t i th ng l i l ch s 1975. - Mi n B c : quá lên ch nghĩa xã h i , ch ng chi n tranh phá ho i c a M , làm nghĩa v h u phương cho mi n Nam . 5/ Giai o n 1975– 2000 : t sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u nư c năm 1975 n năm 2000. - Cách m ng Vi t nam chuy n sang th i kỳ Cách m ng xã h i ch nghĩa. 85
  2. - Trong 10 năm u (1976-1986) i lên ch nghĩa xã h i , bên c nh thành t u và ưu i m , cách m ng nư c ta g p không ít khó khăn, y u kém , sai l m ,khuy t i m òi h i ph i i m i . -T i H i VI (12-1986) c a ng , nư c ta bư c vào th i kỳ i m i , y m nh s nghi p cách m ng xã h i ch nghĩa ti n lên. n 2000, ã th c hi n ư c ba k ho ch Nhà nư c 5 năm . - - Công cu c i m i ã giành th ng l i , t ng bư c ưa t nư c ta lên ch nghĩa xã h i , kh ng nh ư ng l i i m i c a ng là úng , bư c i c a công cu c i m i là phù h p. II/ NGUYÊN NHÂN TH NG L I , BÀI H C KINH NGHI M . * Nguyên nhân th ng l i : - Nhân dân giàu lòng yêu nư c , lao ng c n cù sáng t o , chi n u kiên cư ng , dũng c m vì c l p t do. ng ta ng u là Bác H , lãnh o cách m ng v i ư ng l i úng n - , sáng t o , c l p ,t ch , ng lãnh o là nhân t quy t nh nh t * Bài h c kinh nghi m : - N m v ng ng n c c l p dân t c và ch nghĩa xã h i . - S nghi p cách m ng là c a nhân dân, do dân và vì dân, nhân dân là ngư i làm nên th ng l i l ch s . - Không ng ng c ng c , tăng cư ng oàn k t . - K t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i i,s c m nh trong nư c và s c m nh qu c t . - S lãnh o úng n c a ng là nhân t hàng u b o m th ng l i c a cách m ng Vi t Nam 86
498467

Sponsor Documents